feb

28

nedeľa o 23:58

Kino inak A4 x DAFilms: cyklus Právo na bývanie: Panelstory / Beijing Ants / Plán / Dwelling (online do 28.2.)

vstupné: 1,50€-2,50€

Vo februárovom online programe Kina inak A4*, ktorý vznikol s láskavou podporou portálu dafilms, zameriame pozornosť na krízu bývania. Počas pretrvávajúcej pandémie sa problém bezdomovectva a nedostupného bývania stal naliehavejším – obyvateľstvu je prikázané ukrývať sa doma / izolovať, no niektorí*é takúto možnosť mesiace či roky nemajú. Ceny bytov a ich prenájmov neustále rastú.

Filmy, ktoré sme do februárového cyklu vybrali, z rôznych perspektív problematizujú tému ne/dostupnosti bývania, násilného vysťahovania a rast cien bývania v rôznych častiach sveta. Je bývanie právom, privilégiom či bojom? Ako môžeme zabrániť bezdomovectvu?

“Každý potrebuje a zaslúži si bývať. Ale naše domovy sú pretvárané na tovar, komodifikované, čím sa ďalej zvýrazňujú nerovnosti medzi tými, ktorí mestá obývajú. Zisk je dnes omnoho dôležitejší než sociálne potreby. Chudobní sú nútení platiť stále viac za stále horšie bývanie. Mestským komunitám hrozí násilie spojené s vysťahovaním a gentrifikáciou a prínosy dobrého bývania sú dostupné iba tým, ktorí si ich môžu dovoliť, “ píšu David Madden a Peter Marcuse v knihe Na obranu bydlení.

Počas februára vám ponúkneme cyklus siedmich filmov (piatich celovečerných a dvoch krátkych), ktoré budú dostupné do konca mesiaca. Cyklus uzavrie online diskusia s odborníčkami venujúcimi sa téme ne/dostupnosti bývania.

—————————————

* Online program Kina inak A4 vznikol v spolupráci s portálom DAFilms. Dramaturgičky Kina Inak pre vás pripravili tematický cyklus šiestich filmov, ktoré si môžete pozrieť prostredníctvom platformy DAFilms. Vďaka našej spolupráci podporíte sledovaním filmu z tejto databázy aj našu prázdnu kinosálu – prostredníctvom zakúpenia lístku (1,50€-2,50€) a sledovaním filmu cez link na A4.sk. Odmenou vám bude kurátorovaný program a sprievodná diskusia s odborníčkami na danú tému koncom mesiaca.

Filmový program:

 

Panelstory aneb Jak se rodí sídliště [Story from a Housing Estate / r. Věra Chytilová / 1979 / Česká republika / česky s anglickými titulkami]

 

Portét nového pražského sídliska Jižní Město natočila Chytilová v čase, kedy sa potýkala s problémami s natáčaním svojich filmov, ktoré jej spôsoboval totalitný režim. Chytilovej postavy prežívajú patológie niekedy s hravosťou, inokedy so strachom v scenérii budujúceho sa veľkokapacitného bývania. Sídlisko, odkryté potrubia a nespevnené plochy a kopce zeminy nie sú iba prvkami scénografie, ale zrkladia a amplifikujú provizórnosť a problematickosť prežívania postáv, ktoré reflektujú zle zvolenú životnú cestu alebo bezútešnosť svojej situácie. Chytilovej rukopis podtrhávajú znepokojivé pohyby kamery, observácia škaredostí nedokončenej stavby a práca s nehercami*čkami.

Film si môžete pozrieť tu: https://a4.sk/kino2/ / 2,50€

Beijing Mayi [Beijing Ants / r. Ryuji Otsuka / 2014 / Čína / čínsky s anglickými titulkami]

Veristicky pôsobiaci záznam Otsukovej rodiny natočený ručne držanou a skrytými kamerami je denníkom peripetií a problémov  s hľadaním (a udržaním) bývania v Pekingu, kde cena bytu za meter štvorcový v roku 2013 dosahovala 10 000$. Mladá rodina je neustále konfrontovaná s navyšovaním nájomného napriek prísľubu majiteľa, že k zvyšovaniu dochádzať nebude. Niekoľko presťahovaní, rýchlo rastúce mrakodrapy, plačúce dieťa, násilné hádky s vykorisťujúcim majiteľom a rušenie nočného kľudu. 

 

Film si môžete pozrieť tu: https://a4.sk/kino2/  / 2,50€

 

Plán [The Plan / r. Benjamin Tuček / 2014 / Česká republika / český s anglickými titulkami]

 

Ako ovplyvňuje život v meste územný plán a jeho zmeny? Tuček v precízne spracovanom publicistickom dokumente odkrýva stret záujmov developerov, lobbystov, korupciu vágne sľuby mestských poslancov a úprimnú snahu o zlepšenie spoločného verejného priestoru na druhej strane barikády. Dáva tak k dispozícii mnohovrstevnatý obraz – dôvod, prečo mesto neslúži svojmu obyvateľstvu, ale kapitalistickým zámerom investorov.

Film si môžete pozrieť tu: https://a4.sk/kino2/ / 2,50€

 

Qī jū rú shī [Dwelling / r. Yuan Goang-Ming / 2014 / Taiwan / bez hovoreného slova]

Harmónia domova a jej náhla deštrukcia sú témou krátkeho experimentálneho filmu taiwanského priekopníka videoartu Yuan Goang-Ming.

Film si môžete pozrieť tu: https://a4.sk/kino2/ / 1,50€

vstupné: 1,50€-2,50€