máj

18

utorok o 19:00

Odkazy: Ivan Dérer za slobodu, demokraciu a pravdu

vstupné: dobrovoľné

Nadčasové úvahy Ivana Dérera hryzú svedomie aj odstupom 100 rokov. Klamstvá, autokrati a totalitné režimy stáli v jeho cestách smerom k trvalo udržateľnej slobode, demokracii a pravde. Ani nacistické a komunistické internácie a vymazávania z dejín však neumlčali jeho svedomie.
Odkazy sú kultúrno-vzdelávací formát, ktorý formou čítania a výkladu archívnych materiálov poukazuje na príklon slovenských spisovateľov a spisovateliek k humanitno-demokratickým hodnotám. Pokúša sa hľadať paralely a väzby medzi dobovými a súčasnými problémami Slovenska.
Debatuje PhDr. Tomáš Jahelka, PhD. z Katedry politológie Trnavskej univerzity. Moderuje Mgr. Lukáš Krajčír, PhD. zo Slovenského historického ústavu Matice slovenskej.
Vstupné dobrovoľné. Vstup na podujatie bude možný podľa aktuálne platných opatrení.
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a Nadácia mesta Bratislavy.

vstupné: dobrovoľné