jún

24

štvrtok o 20:00

Autonomy

vstupné: 8 € / 5 € zľavnené

Koncept, choreografia, text a tanec S. Kúdeľová, hudba a vizuál B. Vitázek, dramaturgia Kúdeľová, Vitázek, dramaturgia textu Z. Husárová, produkcia o.z. Chaosmos

 

“Neprerušuj svoje myšlienky slovami. Vojdi a usaď sa v tichu.”

Predstav si (pekuliárny) pohyb, myseľ a telo, ako objekty pozorovania a ohýbania, počuješ?


“Tento proces vs. dielo, je moje rezonujúce telo a moja tancujúca myseľ. Návaly rezonancií v rôznych častiach bytu, ako dlhodobý rituálny performatívny experiment, mi pomáhajú zachytávať prieniky medzi sebou ako tanečnicou a sebou ako človekom. Celý rok obsesívne skúmam a analyzujem vystreľovanie impulzov, ktoré moja myseľ produkuje. A telo prežíva.”

 

Autonomy je proces.
a je dielo o tvorbe diela. 

Je vlastnou terapiou, je učením sa a prijímaním vlastnej autonómnosti. 

Sólové vizuálno-tanečné predstavenie je bodkou AUTO trilógie Kúdeľovej tvorby.

 

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a Nadácia mesta Bratislavy. Partnerom projektu je Bratislavský samosprávny kraj.

vstupné: 8 € / 5 € zľavnené