jún

25

piatok o 17:00

Neviditeľná

vstupné: 4 € / 3 € zľavnené

Maia Martiniak: Neviditeľná. Dokument / Slovensko, Česko, Dánsko, USA / 2020 / 87 min. Anglicky, slovensky, Titulky: slovenské, anglické

Tri príbehy žien vo filme Neviditeľná sú doplnené tromi pôrodmi. Cez ne sa nám otvára priestor na prienik do reality pôrodov na Slovensku a v Dánsku a možnosť pochopiť tak udalosti, ktorým čelili Melody, Stella a Lucia. Obrazne sa nám otvárajú dvere, aby sme pochopili zložitosť témy pôrodnej traumy a nevyhnutnosť zmeny postoja zdravotníckeho systému a spoločnosti voči žene ako rodičke. Vidíme potrebu vytvoriť priestor na zmenu a rešpektovať základné ľudské práva ženy.

Premietanie je súčasťou Festivalu inkluzívnej sexuality a telesnosti.

Podujatie z verejných zdrojov podporila Nadácia mesta Bratislavy.

vstupné: 4 € / 3 € zľavnené