sep

17

piatok o 18:00

Ochotníci: DEFICIT, ZUŠ Jozefa Rosinského v Nitre – Ivan Vyrypajev: Opití

vstupné: 6 € /  3 € zľavnený

Účinkujú N. Novotová, M. Nahálka (nahrávka), M. Čajkovičová/S. Soyal, Š. Vereš, D. Škublová/ R. Penciaková, S. Horičková, E. Kukučka, V. Synčáková, A. Pisoňová. Dramaturgia kolektív súboru. Réžia M. Šišková. Scénografia: kolektív súboru. Hudba Berenika Kohoutová: Dělám stojky, Pärt Estonian: Lullaby, Piecka AE: Kladivo, Underworld – Born Slippy (Trainspotting)

 

Prostredníctvom Vyrypajeva členovia súboru skúmali akým spôsobom v nich rezonuje téma alkoholu, lásky, nevery, viery v Boha a predovšetkým odvahy vidieť seba takých, akí naozaj sú. V procese tvorby sme aplikovali Stanislavského metódu. Okrem dvoch členov súboru, (čo sme plne rešpektovali), si všetci členovia súboru prešli poctivým výskumom stavu opitosti, ktorý autenticky zaznamenávali na rôzne digitálne nosiče. Keďže ide o citlivé dáta, zostávajú v archíve súboru Stali sa materiálom pre monológy a prehovory hercov, ktorí voľne vstupujú medzi postavy z Vyrypajevovej hry Opití.

 

Festival OCHOTNÍCI podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia a Nadácia mesta Bratislavy. 

vstupné: 6 € /  3 € zľavnený