okt

05

utorok o 19:00

Odkazy: T. G. Masaryk a progresívne Slovensko

vstupné: vstupné dobrovoľné

Kam siahajú korene liberálnej demokracie a liberalizmu na Slovensku? Učiteľ a prezident T. G. Masaryk stál pri zrode generácie slovenských intelektuálov, plných snov o mentálnej prestavbe spoločnosti: vyvážené postavenie ženy a muža, vyspelá parlamentná demokracia, bdejúca občianska spoločnosť, európska integrácia.
Odkazy sú kultúrno-vzdelávací formát, ktorý formou čítania a výkladu archívnych materiálov poukazuje na príklon slovenských spisovateľov a spisovateliek k humanitno-demokratickým hodnotám. Pokúša sa hľadať paralely a väzby medzi dobovými a súčasnými problémami Slovenska.
Prezentuje Mgr. Lukáš Krajčír, PhD. z Historického ústavu SAV
*Vstup na podujatia v A4 je možný len pre zaočkovaných návštevníkov*

FB EVENT

Podujatia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a Nadácia mesta Bratislavy.

vstupné: vstupné dobrovoľné