okt

23

sobota o 20:00

Bratislava v pohybe: Masako Matsushita: Un/dress | Pohyblivá maľba + Rebecca Journo / La Pieuvre: La Ménagére*

vstupné: 12 € - celý večer

Bratislava v pohybe: Masako Matsushita: Un/dress | Pohyblivá maľba*
Choreografia M. Matsushita, Hudba F. Moschetti, Svetlá M. Virzì, Účinkuje E. Sgarbossa, Asistent produkcie P. Paggi, Projekt podporili Nanou Associazione Culturale, Gabriella Biancotto, Lesley Millar, AMAT, Rezidencie inscenácie Teatro Sperimentale, Teatro Persiani, Naturalmente Sana, Bonnie Bird Theatre, Manažment a distribúcia ULTRA – Michele Mele, Domenico Garofalo

 

UN/DRESS  | pohyblivá maľba je metaforické predstavenie, ktoré vychádza zo spojenia tela a objektu do pohyblivého obrazu. Zameriava sa na skúmanie zmien a migráciu tkaniny a prirodzený proces obliekania a vyzliekania. Choreografia skúma úlohu ženského oblečenia a tela v modernej spoločnosti. Telo je prítomné a súčasne absentuje, je centrálnym zjednocujúcim bodom, úžinou, ktorá spája, presýpacími hodinami času, zvýrazňuje horizont a naznačuje prechod. Prítomnosť pásov látky v pruskej modrej prináša presnosť, pravidelnosť, smerovanie a dimenziu a súčasne určuje správanie pri dosahovaní cieľa.


Bratislava v pohybe: Rebecca Journo / La Pieuvre: La Ménagére*
Koncept, choreografia R. Journo, Hudba M. Bonnafous, Kostýmy A. Derris, Svetlá I. Julienne & F. Crouzet-Nico, Účinkujú R. Journo, M. Bonnafous, Externý pohľad R. Latini, T. Verges, Partneri Région Île-de-France – ”Forte” Regional Fund for Emerging Talents, Danse Dense, Atelier Medicis, Collectif 12

 V priestore pozostávajúcom z čiernych a bielych kachličiek, ktoré pripomínajú kuchyňu, stojí postava ženy v domácnosti, oblečená v žltom plášti. Zvuky šúchania kuchynskou hubkou a vysávača vytvárajú odcudzený soundtrack. Dialóg medzi pohybom a zvukom odkrýva vnútorný svet postavy. Citujúc autorku Sheilu Rowbotham v knihe Woman’s Consciousness, Man’s World, choreografia skúma „neurózu ničoty“ ako výsledok uviaznutia žien v cyklickom procese vypĺňajúcom prázdnotu. La Ménagère je druhou časťou diptychu L’Épouse & La Ménagère, dvoch sól portrétujúcich archetypálne ženské postavy a otvára otázky priestoru medzi fantáziou, performanciou a tzv. realitou. Ako v umení glitch, zastaranosť týchto zobrazení inšpiruje choreografický jazyk v hľadaní „systémovej chyby“.

 

Predstavenia Undress, Pohyblivá Maľba a La Ménagére uvádza Bratislava v pohybe – medzinárodný festival súčasného tanca.

www.abp.sk

*Vstup na podujatia v A4 je možný len pre zaočkovaných návštevníkov*

vstupné: 12 € - celý večer