mar

01

utorok o 20:00

~ BENEFIČNÉ PREMIETANIE ~ Chlapec z vojny / Kino inak A4

vstupné: vstupné dobrovoľné

Chceme vyjadriť podporu všetkým nevinným ľudom na Ukrajine, ktorých životy sú ohrozené vojenskou agresiou zo strany ruského štátu.
🇺🇦Výťažok zo vstupného na premietanie filmu bude v plnej výške venovaný na humanitárnu pomoc pre ľudí na Ukrajine 🇺🇦
Odsudzujeme aj násilie a nenávisť voči nevinným obyvateľom*kám Ruska, ktorí*é tak ako my protestujú proti vojenskej agresii vyvolanej vedením ruského štátu.
Ďakujeme tímu Film Expanded, že nám film poskytli na premietanie zadarmo.
V̳s̳t̳u̳p̳n̳é̳ ̳d̳o̳b̳r̳o̳v̳o̳ľ̳n̳é̳,̳ ̳o̳d̳p̳o̳r̳ú̳č̳a̳n̳á̳ ̳m̳i̳n̳i̳m̳á̳l̳n̳a̳ ̳v̳ý̳š̳k̳a̳: ̳4̳€̳.
P̳r̳i̳s̳p̳i̳e̳v̳a̳ť̳ k̳ú̳p̳o̳u̳ ̳l̳í̳s̳t̳k̳a̳ ̳b̳u̳d̳e̳ ̳m̳o̳ž̳n̳é̳ ̳i̳b̳a̳ ̳v̳ ̳h̳o̳t̳o̳v̳o̳s̳t̳i̳.̳ ̳Ď̳a̳k̳u̳j̳e̳m̳e̳ ̳z̳a̳ ̳p̳o̳c̳h̳o̳p̳e̳n̳i̳e̳
Chlapec z vojny
Réžia Igor Kosenko, Cyprien Clément-Delmas, 2018, 79 min., ukrajinský jazyk + cz titulky
Chlapec z vojny je česko-nemecký dokumentárny film od režisérskej dvojice Igor Kosenko a Cyprien Clément-Delmas. Arťomi je 18-ročný chlapec a má jediné prianie: ísť do vojny a bojovať za svoju vlasť – Ukrajinu. Tomuto cieľu podriaďuje všetko. Chodí oblečený vo vojenských farbách, sleduje vojnové videá na internete, vo voľnom čase spolu s priateľmi precvičuje bojové situácie. Alebo aspoň to, o čom si myslí, že bojové situácie sú. Z vojny si ako malé dieťa berie iba jej vnútorný efekt. A má smolu, že vojna zúri tak zvodne blízko. Observačný dokument predkladá fascinujúcu štúdiu kultu boja a vojny v postsovietskych kulisách, kde mu podliehajú tí nejmenej vhodní, najmenej disponovaní. Arťomovo záverečný stret s realitou je toho jasným dôkazom.
🇺🇦 🇺🇦 🇺🇦 🇺🇦 🇺🇦 🇺🇦
Zvážte prosím tiež vaše dostupné kapacity pomoci materiálnej, zdravotnej, prekladateľskej, psychologickej alebo pomoci s ubytovaním:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYaxh_12XKc1u7Bo6rn-zO1wptcoEXfz-1_Z404LByaafGXQ/viewform
Z verejných zdrojov podporila Nadácia mesta Bratislavy a Bratislavský samosprávny kraj, projekt finančne podporila MČ Bratislava-Staré Mesto.

vstupné: vstupné dobrovoľné