jún

08

streda o 20:00

Dozerať a trestať: Dokumentárne eseje Thea Anthonyho / RAT FILM

vstupné: 4 € / 2 € zľavnené

Réžia Theo Anthony, USA, 2016, 82 min, en + eng titulky

Preliezajú múrmi, plotmi a uličkami a tým zviditeľňujú bariéry, ktorými sa jeden od druhého oddeľujeme. A nie len to: Oni sa v nich zabývali. Rat film je provokatívny dokument, ktorý prostredníctvom potkanov – ako aj ľudí, ktorí ich milujú, žijú po ich boku, alebo ich zabíjajú – skúma históriu mesta Baltimore. „V Baltimore sme nikdy nemali problém s potkanmi – problémom sú odjakživa ľudia,“ hovorí miestny deratizátor. Režisér Theo Anthony, viditeľne ovplyvnený filmovým jazykom v ére videa a internetu, vo svojej urbanistickej eseji voľne prepája archívne materiály, mapy a plány mesta s nakrútenými portrétmi obyvateľov vylúčených komunít, aby poukázal na históriu sociálnej a rasovej segregácie, ktorej plody sú v rozdelenej americkej spoločnosti viditeľné dodnes. Jeho film je precízne podloženou štúdiou, obžalobou a zároveň formálne objavným umeleckým dielom.

Z verejných zdrojov podporila Nadácia mesta Bratislavy a Bratislavský samosprávny kraj, projekt finančne podporila MČ Bratislava-Staré Mesto.

vstupné: 4 € / 2 € zľavnené