jún

19

nedeľa o 20:00

Debris Company: Dolcissime sirene + hostia: LAB: Endless Shift

vstupné: 8 € / na mieste 10 €/ zľavnené 2 €

19+20
Pondelok / 20.00 / tanec / 

 

Dolcissime sirene
Choreografia D. Raček, S. Vlčeková, účinkujú D. Raček, S. Vlčeková, réžia J. Vlk, hudba a koncept J. B. Kladivo, J. Vlk, kostýmy M. Havran, svetelný dizajn J. Vlk, produkcia M. Širáňová

 

Tanečno-divadelné predstavenie dolcissime sirene / svadba vychádza z niektorých častí textu Ottavia Rinucciniho Intermedi da la Pelegrina, libreta, zhudobneného predstaviteľom hudobného humanizmu, režisérom a organizátorom – grófom Giovannim De Bardim pripravenom pri príležitosti svadby Ferdinanda Medici a Cristiny di Lorena. Formálne je predstavenie voľne inšpirované textom a hľadaním ďalších dramatických intermédií platónskeho idealizmu a filozofie života v divadelno-hudobnej forme.

 

Hra je úvahou o spochybnení snahy dejín a ich politického kontextu strhnúť pozornosť na “veľkých protagonistov” – ako reprezentantov a definovateľov pravdy. O tom, že pravda dozrieva v každom jednotlivcovi nezávisle nevynútená okolnosťami, možno aj nikdy nezaznamenaná. V určitom zmysle vždy subjektívna, s vlastnou zodpovednosťou. Oslava napr. konca stredoveku ako apoteózy boja dobra so zlom sa ukazuje ako adekvátna. Ale boj dobra so zlom bol vždy len zápasom individuality/jednotlivca vo svojom vnútri. Politika a boj o politickú moc sa k tejto vojne môže len priblížiť ale nikdy sa nemôžu stať jej subtílnou súčasťou.

 

Autori hudby – Ján Boleslav Kladivo a Jozef Vlk vytvorili na základe Rinucciniho poézie dekonštruktívnou metódou niekoľko skladieb, a keďže nikdy nepočuli stredoveký hudobný výklad Giovanniho De Bardi a ďalších zúčastnených skladateľov, vzniklo niečo na spôsob aleatórneho chápania východiskového textu.

Endless Shift

Koncept a choreografia M. Poláková / LAB, hudba M. Polák, T. Feledi, kostýmy S. Vachálková, masky M. Štuller, svetelný dizajn R. Polák, tanec a choreografia S. Sviteková, L. Bobalík

 

Dve bytosti. Dve energie. Dva protiklady. Napätie medzi nimi posúva vzdialenosť. Vzťah v nekonečnej oscilácii odrazu a spočinutia. Maska skrýva a zároveň odhaľuje. Kto je kto?

Podujatie z verejných zdrojov podporila Nadácia mesta Bratislavy a Fond na podporu umenia.

vstupné: 8 € / na mieste 10 €/ zľavnené 2 €