júl

19

utorok o 20:00

Tribute to Eugen Gindl: Debris Company – WOW!

vstupné: 10 € / 7 € zľavnené

Dejiny sveta a človeka sú dejinami otrasov.
Pády, pohromy nesmerujú ku koncu dejín, ale naopak k jeho pohybom a zmenám.
Loď pláva po rozbúrenom mori, potopí sa, ale znova sa vynorí. Situácia, v ktorej sa dnes nachádzame je podobná tej na počiatku dejín. To, čo sa nám zdalo najskôr ako cesta, sa teraz ukazuje ako scestie.
Podstata bytia sa čoraz viac a viac vzďaľuje od skutočného poznania.
Život sa popiera samým sebou. Konzumná spoločnosť, obdiv samého seba a svojej moci, súťaživosť a neustále premeny nazvané tekutosťou dospeli v 21. storočí do: WOW!

Predstavenie inšpirované poéziou Eugena Gindla získalo ocenenie GRAND PRIX Nová Dráma 2018

Réžia, koncept: Jozef Vlk
Choreografia: Stanislava Vlčeková
Text: Eugen Gindl
Preklad do AJ: Martin Solotruk
Video art: Alex Zelina
Scénografia: Ján Ptačin
Kostýmy: Katarína Holková
Hudba: Jozef Vlk
Dramaturgia: Dáša Čiripová
Účinkujú:
Daniel Raček, Stanislava Vlčeková, Andrea Luptáková
Whispering: Braňo Mosný
Technická spolupráca: Matej Černušák
Produkcia: Martina Širáňová

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, Nadácia mesta Bratislavy, Nadácia Tatra banka a BSK.
*Predstavenie nie je vhodné pre epileptikov

vstupné: 10 € / 7 € zľavnené