nov

14

pondelok o 19:00

Melos-Étos: Gareth Davis a EnsembleSpectrum

vstupné: 10 € / 7 € zľavnené

EnsembleSpectrum, dirigent M. Sloboda, basklarinet G. Davis, live-electronics M. Mrva

Popredný britský basklarinetista Gareth Davis so slovenským súborom EnsembleSpectrum na medzinárodnom festivale Melos-Étos! Večer bude patriť svetovej premiére konceptuálnej kompozície „Bratislava“ od švajčiarskeho skladateľa Rolanda Dahindena. Zvyšok koncertu tvoria slovenské premiéry ako skladba Iannisa Xenakisa Échange, Senusual Sky Horatia Radulesca pre 8 nástrojov a fixné médium (zvuková stopa so zvukovou ikonou), či multimediálne dielo F1 nemeckého skladateľa Alexandra Schuberta, kde sledujeme dialóg metaforickej postavy zajaca predstavujúcej autora so smrťou. Absurdné experimentálne hudobné divadlo prepojí všetky zložky koncertu svojou pseudodrámou parodujúcou mnohé stvárnenia diskusií ľudí nad vlastným bytím.

V rámci medzinárodného festivalu súčasnej hudby Melos-Étos organizuje Hudobné centrum.

vstupné: 10 € / 7 € zľavnené