nov

23

streda o 17:30

Cítiš sa bezpečne? Diskusia o feministických prístupoch k bezpečnosti

vstupné: vstup voľný

Po ruskom napadnutí Ukrajiny vo februári 2022 sa vynorilo mnoho otázok o bezpečnosti (nielen) v strednej a východnej Európe. Ako nám môžu feministické štúdiá bezpečnosti pomôcť nové výzvy pochopiť? Ako každodenné aspekty bezpečnosti, ktoré sa týkajú rodovo podmieneného násilia, maskulínneho charakteru inštitúcií alebo životných a pracovných podmienok súvisia s bezpečnosťou krajín? Čo nám môže prezradiť história o kritickom patriotizme žien v strednej a východnej Európe? O týchto a ďalších otázkach sa budú rozprávať: historička Andrea Pető (Maďarsko), sociologička Weronika Grzebalska (Poľsko) a výskumníčka Míla O’Sullivan (ČR). Diskusia bude v angličtine, moderuje Zuzana Maďarová.

Organizuje ASPEKT v spolupráci s Nadáciou Heinricha Bölla.

vstupné: vstup voľný