dec

09

piatok o 18:00

Slávnosť krátkeho filmu: Deň 1

vstupné: 6 € / 3 € zľavnené za deň alebo 4 € / 2 € zľavnené za blok

Blíži sa zimný slnovrat, ku ktorému neodmysliteľne patrí Slávnosť krátkeho filmu. Príďte symbolicky osláviť najkratší deň v roku štyrmi magickými premietaniami krátkych filmov. Zistite, v čom spočíva čaro filmového jazyka, a spoznajte výnimočné filmárky a výnimočných filmárov.

 

piatok | 18:00 | v krátkosti so slovenskými autorkami a autormi

piatok | 20:00 | slávnostná premiéra slovenského filmu

sobota | 18:00 | Girls in Film – filmy odvážnych filmárok

sobota | 20:00 | eggtuitive dialogue – filmový dialóg s vizuálnou umelkyňou a rozprávačkou

príbehov Katarínou Poliačikovou

 

Slávnosť krátkeho filmu 2021 finančne podporili Nadácia mesta Bratislavy a Fond Lita. Podujatie vzniká v spolupráci so Slovenským filmovým ústavom a Filmovou a televíznou fakultou Vysokej školy múzických umení. Veľká vďaka patrí kurátorskému tímu Girls in Film Prague a platforme ishorts. Slávnosť krátkeho filmu organizuje a kurátorsky zastrešuje občianske združenie Disco sailing. www.denkratkehofilmu.sk

vstupné: 6 € / 3 € zľavnené za deň alebo 4 € / 2 € zľavnené za blok