apr

20

štvrtok o 18:30

Záverečná konferencia projektu NOISS (Nórsko-Island-Slovensko): nová hudba pre nové publiká

vstupné: vstup voľný

Pozývame vás na záverečnú konferenciu projektu NOISS (Nórsko-Island-Slovensko): nová hudba pre nové publiká. V rámci podujatia predstavíme umelecké a vzdelávacie aktivity, ako aj aktivity v oblasti rozvoja publika pre súčasnú hudbu, ktoré realizovalo združenie Atrakt Art / Festival NEXT v rámci projektu v rokoch 2021-2023.
NOISS je partnerský projekt rozvoja publika, budovania kapacít a nadnárodnej mobility propagujúci hodnoty tvorivosti, umeleckej slobody a spolupráce v súčasnej avantgardnej hudbe, realizovaný s podporou EEA Grants. Viac informácií o projekte: https://nextfestival.sk/noiss
HOSTIA: Daniel Kordík, Eva Vozárová, Erika Coyle, Adela Mede
PROGRAM:
1. Otvorenie konferencie, predstavenie projektu
2. Implementované projektové aktivity
– Aktivity pre rurálne publikum, umelecký a diskusný program Bratislava/Oslo/Reykjavík
– Rozvoj publika pre súčasnú hudbu
– Rozvoj kapacít organizácie
3. Zdieľanie skúseností s realizáciou projektu
4. Diskusia s umelkyňami, umelcami a organizátormi (občerstvenie)
Projekt NOISS (Nórsko – Island – Slovensko): Nová hudba pre nové publiká získal grant z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska v sume 192 300 € prostredníctvom Grantov EHP. Projekt bol spolufinancovaný v sume 28 845 € z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je rozvoj publika, budovanie kapacít a nadnárodnej mobility propagujúcej hodnoty tvorivosti, umeleckej slobody a spolupráce v súčasnej avantgardnej hudbe.
Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe. Organizuje Atrakt Art v rámci projektu NOISS (Nórsko-Island-Slovensko): Nová hudba pre nové publiká s podporou z Grantov EHP.

vstupné: vstup voľný