apr

24

pondelok o 16:30

Workshop_A4: Oplatí sa byť čestný?

vstupné: registrácia do 15.4., vstup voľný

/Workshop presúvame na 24.4./

PRE KOHO: Pre mladých ľudí vo veku od 15 do 21 rokov.
Workshop je zdarma. Je potrebné sa registrovať cez formulár https://forms.gle/UmDvArqMNJuMmpFD8 najneskôr do 23.4.2023
KEDY: 24.4.23 o 16:30 hod., trvanie: 120 minút s prestávkou

Oplatí sa byť čestný/-á? To je otázka, ktorú si možno mnohí z nás pokladajú. Už v skorom veku sa vytvára naša ne/tolerancia k nečestnosti, podvádzaniu a aj voči korupcii. Podľa prieskumu agentúry Focus v apríli 2022, ktorý nechala vypracovať Nadácia Zastavme korupciu, až 48 percent respondentov verí, že na Slovensku sa neoplatí správať čestne. Prieskum sa zameriaval najmä na správanie v škole.
Na workshope sa budeme venovať práve ne/férovému správaniu. Spoločne ho budeme analyzovať a hľadať jeho príčiny a dôsledky. Prostredníctvom neformálneho a zážitkového vzdelávania sa mladí ľudia budú môcť zamyslieť nad neférovým správaním, koho ovplyvňuje a ako. Cieľom workshopu je hľadať odpoveď na to, či sa oplatí byť čestný/-á.
LEKTORKA: Simona Sládkovičová pracuje v programe Otvorené školy, v Nadácii otvorenej spoločnosti, kde sa venuje demokratizácii školského prostredia prostredníctvom ľudskoprávneho vzdelávania a práci so školskými parlamentami. Popritom študuje etnológiu a kultúrnu antropológiu na FIF UK a venuje sa dlhodobo dobrovoľníctvu a aktivizmu v rôznych témach. Vyše 5 rokov bola súčasťou Komunity Zastavme korupciu, kde sa aj na lokálnej úrovni venovala boju proti korupcii prostredníctvom osvety a aktivizovaním verejnosti.
Tento workshop sa realizuje pod záštitou Nadácie Zastavme korupciu.
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Kontakt: workshop@a4.sk

vstupné: registrácia do 15.4., vstup voľný