máj

10

streda o 19:00

Debata_A4: Fašizmus náš každodenný

vstupné: vstupné dobrovoľné

Dva dni po oslavách historického víťazstva nad fašizmom nahliadneme na to, čo tvorilo a tvorí podstatu jeho povahy, aké sú dnešné prejavy fašizmu a či súčasné spoločenské procesy a premenné predstavujú živnú pôdu pre pre jeho možný návrat.
To všetko v situácii, keď pojem fašizmu vo verejnom priestore stratil jasnú náplň a ocitol sa v totálnom sémantickom chaose. Sme dnes schopní lepšie chápať, prečo si nástup fašizmu nevšimli alebo dokonca vítali mnohí Európania v 30. rokoch? Disponujeme ešte základnou mierou citlivosti na jeho identifikáciu? Dokážeme odolať jeho hrozbe?
Diskutujú: Miloslav Szabó, historik a germanista, Filozofická fakulta UK Bratislava a Anton Hruboň, historik, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB Banská Bystrica
Dramaturgia a moderovanie debaty: Bohdan Smieška
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

vstupné: vstupné dobrovoľné