máj

12

piatok o 20:00

Blaho Uhlár a kol. DISK: Cholesterol

vstupné: predpredaj 9 € / 4 € zľavnené / na mieste 12 € / 8 € zľavnené

Scenár Kolektív tvorcov s použitím skladby skupiny DMS Zlatí a zároveň kanál a skladby Jerry Hermana I am what I am, hrajú M. Babicová, D. Duban, S. Klebanová, M. Mareková, V. Ostatníková, J. Rampák, P. Tilajčík, výtvarná koncepcia M. Struhárová, hudba L. Piussi, réžia B. Uhlár, svetlá B. Uhlár, zvuk M. Žák

 

Scenár vznikol metódou kolektívnej tvorby od 8. apríla 2022 do 26. novembra 2022. 

Sedem hercov nás vťahuje do svojho vnútorného sveta, v ktorom sa miešajú banálne rozhovory s nutkavými obsesiami, úvahy o nenávisti a láske, vzťahy nežné, ale aj veľmi surové. Súbor sa naďalej vyjadruje svojím typickým originálnym jazykom, či už skutočným, alebo pohybovým, so značnou dávkou expresívnosti. V tomto prípade používa aj expresionistické prvky vo výtvarnom poňatí inscenácie. „Termín expresionizmus je často vykladaný ako „pocit úzkosti“, čo súvisí s tým, že väčšina expresionistických diel je neveselá a tento pocit sa snaží navodiť“ … je to „nadčasová tendencia, ktorá sa prejavuje v umení v určitých zvratových obdobiach ako reakcia na nepokojnosť doby“.

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a Nadácia mesta Bratislavy.

vstupné: predpredaj 9 € / 4 € zľavnené / na mieste 12 € / 8 € zľavnené