máj

18

štvrtok o 19:00

Orfeus Elektroakustik

vstupné: vstup voľný

18
Štvrtok / 19:00 / koncert /  / súčasná elektroakustická a mediálna hudba
Účinkujú skladatelia a hudobníci, realizačný tím M. Zavarský, N. Škorecová

22. ročník festivalu Orfeus so sebou opäť prináša niekoľko zaujímavých koncertov, v ktorých sa predstavia diela mladých hudobných skladateľov Katedry skladby a dirigovania VŠMU. Orfeus Elektroakustik prináša mladú, nadžánrovú, elektroakustickú a multimediálnu tvorbu. Na koncerte zaznejú skladby Laury Jaškovej, Roberta Kolářa, Laury Polačkovej, Mária Polónyiho, Evgeny Pritužalova a Martina Štefánika spolu s dielami bývalých absolventov a hostí.

vstupné: vstup voľný