sep

18

pondelok o 19:00

Зустрічі з мистецтвом / Stretnutie s umením

vstupné: Добровільний внесок / Vstupné dobrovoľné

Зустрічі з мистецтвом

Лекції з українського та словацького мистецтва для дорослих українською мовою.

Запрошуємо українських слухачів на лекцію про мистецтво  де ми будемо знайомитися з творами Казимира Малевича худодника який вплинув на все сучасне мистецтво та який надихався українською культурою

А4 у співпраці з Оксаною Садовенко презентує цикл лекцій, які присвячені українському та словацькому візуальному мистецтву. Кожного разу будемо спілкуватися про нового митця чи мисткиню та більше дізнаватися про Україну та Словаччину. Після лекції відбувається дискусія.

Оксана Садовенко – художниця і дитяча викладачка, а зараз студентка Художньої Академії образотворчих мистецтв і дизайну в Братиславі, де вивчає живопис. В Києві Оксана закінчила Національну Академію образотворчого мистецтва і архітектури та працювала в різних мистецьких інституціях, є авторкою та викладачкою освітніх мистецьких програм для дорослих і дітей.

Stretnutia s umením

Prednášky o ukrajinskom a slovenskom umení pre dospelých v ukrajinskom jazyku.

Pozývame ukrajinských poslucháčov na prednášku o umení, kde spoznáme diela Kazimira Maleviča, umelca, ktorý ovplyvnil celé moderné umenie a inšpiroval sa ukrajinskou kultúrou

A4 v spolupráci s Oksanou Sadovenko prináša cyklus prednášok o umení, ktoré sú zamerané na ukrajinské a slovenské vizuálne umenie. Oksana hľadá paralely a objavuje výtvarné umenie prostredníctvom vizuálnych umelcov a umelkýň. Na každej prednáške objavíme nového umelca či umelkyňu a pozrieme sa na ich umelecké postupy. Po prednáške nasleduje diskusia.

Oksana Sadovenko je umelkyňa a učiteľka pochádzajúca z Ukrajiny. V súčasnosti študuje maľbu na Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Oksana vyštudovala Národnú akadémiu výtvarných umení a architektúry v Kyjivі a pracovala v rôznych umeleckých inštitúciách, je autorkou a učiteľkou vzdelávacích umeleckých programov pre deti a dospelých.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, Nadácia mesta Bratislavy a Bratislavský samosprávny kraj.

 

 

vstupné: Добровільний внесок / Vstupné dobrovoľné