nov

04

sobota o 19:00

Jeden Svet: My Street Films *

vstupné: vstup voľný

Kolekcia krátkych dokumentárnych filmov vznikla v rámci projektu My Street Films SK. Účastníctvo rozvíjalo v priebehu ôsmich mesiacov pod lektorským vedením výrazných osobností domácej dokumentaristiky pôvodné námety až do podoby filmov, ktoré teraz uvádzame v slávnostnej premiére. Kolekcia odráža jedinečný pohľad autorov na ich bezprostredný životný priestor. Tematicky sú filmy rôznorodé: citlivý portrét izolovaného života rehoľnej sestry, filmová esej o význame a podobe domova, tichá úvaha o plynutí času a staroby, dokumentárny portrét etnického Paštúna či intímna denníková reflexia skúsenosti so spoluzávislosťou. Vo filmoch sa odráža tvorivá sloboda a hľadačský duch mladých filmárov, často bez predošlých skúseností s nakrúcaním. Po projekcii bude nasledovať Q&A s autorstvom a lektorstvom.

 

Organizuje Človek v ohrození.

vstupné: vstup voľný