dec

19

utorok o 20:00

Uhol_92: Ponížení a krvilační /w. ENG subtitles

vstupné: predpredaj 9 € / 4 € zľavnené / na mieste 12 € / 8 € zľavnené

Text a réžia A. Vrzgula, dramaturgia P. Galdík, scéna a kostýmy A. Kutliaková, produkcia K. Andrejcová, hudba Isobutane, M. Bulík, J. Ďurajka, M. Krajčír, hrajú K. Gurová, L. Libjaková, P. Ondrejička

Predstavenie je v slovenčine s anglickými titulkami.

Ponížení a krvilační je moderná činohra sprevádzaná elektronickým live-actom. Približuje večný mechanizmus moci. Je to zápas “komára proti slonovi” ako o ňom písal humanista Castellio v 16. storočí, keď bol prenasledovaný chápadlami kalvínskej teokracie. Prečo sme náchylní nasledovať samozvaných spasiteľov? Inscenácia odkazuje na román Svedomie proti násiliu od Stefana Zweiga. Prevedie vás hlbokým ponorom do vnútra – ak nie vášho, tak do vnútra človeka vedľa vás. Sugestívna umelecká výpoveď je výzvou k tolerancii aj kritikou do vlastných radov.

Tvorkyne inscenácie získali ocenenie DOSKY 2022 v kategóriách Najlepšia réžia sezóny a Najlepší kostým sezóny.

___ENG___

Hᴜᴍɪʟɪᴀᴛᴇᴅ ᴀɴᴅ Bʟᴏᴏᴅᴛʜɪʀsᴛʏ ↓
Tʜɪs ᴘʟᴀʏ ᴀɴᴅ ᴇʟᴇᴄᴛʀᴏɴɪᴄ ʟɪᴠᴇ-ᴀᴄᴛ ᴡᴀs ᴀᴡᴀʀᴅᴇᴅ ʙʏ DOSKY ᴀᴡᴀʀᴅ 2022 ꜰᴏʀ ᴛʜᴇ Bᴇsᴛ ᴛʜᴇᴀᴛʀᴇ ᴘᴇʀꜰᴏʀᴍᴀɴᴄᴇ ᴀɴᴅ Bᴇsᴛ ᴄᴏsᴛᴜᴍᴇs. Iᴛ ʀᴇꜰᴇʀᴇɴᴄᴇs ᴛʜᴇ ɴᴏᴠᴇʟ Tʜᴇ Rɪɢʜᴛ ᴛᴏ Hᴇʀᴇsʏ﹕ Cᴀsᴛᴇʟʟɪᴏ ᴀɢᴀɪɴsᴛ Cᴀʟᴠɪɴ ʙʏ Sᴛᴇꜰᴀɴ Zᴡᴇɪɢ.
Oᴜʀ ꜰᴏᴄᴜs ɪs ʜᴜᴍᴀɴ ʙᴇɪɴɢ ᴏꜰ ᴛʜᴇ 21ᴛʜ, 20ᴛʜ ᴀs ᴡᴇʟʟ ᴀs ᴛʜᴇ 16ᴛʜ ᴄᴇɴᴛᴜʀʏ. Oɴᴇ ᴛʜᴀᴛ ᴅᴇsɪʀᴇs, ʙᴜᴛ ɪs ʜᴜᴍɪʟɪᴀᴛᴇᴅ, ʟᴏᴏᴋɪɴɢ ꜰᴏʀ sᴇʟꜰ⁻ʀᴇᴀʟɪᴢᴀᴛɪᴏɴ ᴀɴᴅ ʜɪɢʜᴇʀ sᴇɴsᴇ, ᴏɴᴇ ᴘʀᴏɴᴇ ᴛᴏ ꜰᴏʟʟᴏᴡ sᴇʟꜰ⁻ɪɴᴠɪᴛᴇᴅ sᴀᴠɪᴏʀs. Tʜɪs ʜᴜᴍᴀɴ ɴᴀᴛᴜʀᴇ ɪs ᴛɪᴍᴇʟᴇss. Iɴ ᴛʜᴇ ᴅᴀʀᴋɴᴇss ᴏꜰ ᴛʜᴇ ɴɪɢʜᴛ ᴄʟᴜʙ ᴡᴇ ᴡᴀᴛᴄʜ ᴏᴜʀ ᴄᴏɴꜰᴇssɪᴏɴ, ᴄʀᴜᴇʟᴛʏ ᴀɴᴅ ᴠᴜʟɴᴇʀᴀʙɪʟɪᴛʏ.
ᴛʜᴇ ᴘʟᴀʏ ɪs ɪɴ sʟᴏᴠᴀᴋ ᴡɪᴛʜ ᴇɴɢʟɪsʜ sᴜʀᴛɪᴛʟᴇs.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a Nadácia mesta Bratislavy.

vstupné: predpredaj 9 € / 4 € zľavnené / na mieste 12 € / 8 € zľavnené