apr

04

štvrtok o 20:00

Mestské divadlo Žilina: Rozhovor s členkou kultu

vstupné: predpredaj 9 € / 4 € zľavnené // na mieste 12 € / 8 € zľavnené

Text: Mária Modrovich; Dramatizácia: Petra Fornayová; Dramaturgia: Zuzana Palenčíková; Scéna:
Matej Gavula; Kostýmy: Iveta Haasová; Hudba: Ambróz Šulej; Réžia: Petra Fornayová; Účinkujú: Natália Fašánková, Adam Herich, Ada Juhásová, Sandra Lasoková, Iveta Pagáčová, Tajna
Peršić, Kristína Sihelská, Peter Martinček

Šesť žien, unavených či znechutených systémom dnešnej spoločnosti, uniká do rozpadajúcich sa chatiek bývalého pionierskeho tábora kdesi v lese, s nádejou v učenie N., ktoré ale žiadnym učením nie je. Ocitnú sa na mieste, od ktorého očakávajú zázrak – porozumenie zmyslu svojho života.

Texty balansujú na krehkej deliacej čiare klišé, skutočných obáv a hlbokých právd, ktorým sa vysmievame, hoci by sme ich najradšej sami žili. Nebudeme svedkami konfrontácie postáv a rozohrávania umne vypointovaných dialógov. Solitérne bytie je tragickejšie, keď sa odohráva v skupine.

Súčasťou inscenácie bude recyklácia – nie preto, že by sme sa chceli nevyhnutne viesť na módnej vlne, ktorá navyše prestáva byť vlnou, keďže sa stáva nevyhnutnosťou. Recyklácia starých ošúchaných myšlienok (kostýmov, scény, hudby) vo svete, kde sa všetko mení rýchlosťou jedného kliknutia, je na chvíľu záchrana. Napríklad na feministický manifest je už trochu neskoro, ale prečo si isté veci občas nepripomenúť.

Jedným z dôležitých aspektov inscenácie bude zachovanie rytmu jednotlivých výpovedí – tak ako v pôvodnom texte románu. Nie plynutie času, len rytmus. Cielená práca s tichom ale neznamená, že si nedovolíme drobné excesy, keď už sme sa nechali inšpirovať N.,bývalou svetovou rockovou hviezdou.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a Nadácia mesta Bratislavy.

vstupné: predpredaj 9 € / 4 € zľavnené // na mieste 12 € / 8 € zľavnené