máj

13

pondelok o 20:45

Festival Nová Drama – Divadlo LUDUS: História istého násilia

vstupné: 15 € / 10 € zľavnené

Preklad: Andrea Černáková; dramatizácia: Barbora Chovancová, Martin Kubran; réžia: Barbora Chovancová; dramaturgia: Martin Kubran; scéna a kostýmy: Anna Chrtková; výtvarná spolupráca: Daniela Mesárošová; svetelný dizajn: Michaela Beniač; hudba: Daniel Šimek; pohybová spolupráca: Daniel Raček; účinkujú: Tadeáš Bolo, Marián Chalány, Alexandra Palatínusová, Jakub Švec

Za približne posledné dva roky zaznamenávame v česko-slovenskom divadelnom priestore nárast záujmu o inscenovanie próz súčasného francúzskeho spisovateľa Édouarda Louisa. V autobiografickom románe Dejiny násilia, ktorý sa stal predlohou pre inscenáciu Divadla Ludus, Louis rozpráva príbeh o znásilnení a pokuse o vraždu. Avšak nemenej dôležitou je tu otázka, ako sa jeho osobná trauma ďalej interpretuje a ako sa s každým novým poslucháčom aj rozprávačom jeho vlastný príbeh transformuje. Režisérke Barbore Chovancovej sa podarilo na javisko preniesť tieto nanajvýš pálčivé témy Louisovej predlohy a zinscenovať ich do kompaktného divadelného tvaru. Núti nás zamýšľať sa nad tým, čo prežíva obeť, ako ľahko vieme vynášať súdy či stratiť empatiu pri senzácii. Chovancovej inscenácia postupne odkrýva jednotlivé vrstvy príbehu a zároveň násobí naše úvahy o sile slova.

Predstavenie je vhodné pre vekovú skupinu 16+. Počas predstavenia je používaný výrobník hmly.

Toto podujatie je organizované Festival Nová Drama, takže A4 ročná členská karta naň neplatí.

vstupné: 15 € / 10 € zľavnené