jún

20

štvrtok o 20:00

Pál Zwickl: Ephemeral Mirage – András Blazsek: Sky Bends Dark

vstupné: vstup voľný

Maďarský hudobník Pál Zwickl sa za uplynulé dva mesiace na rezidenčnom pobyte v A4 venoval tvorbe zvukového diela Ephemeral Mirage, ktoré ponúka ponor do politického a kultúrneho vývoja maďarského rozhlasového vysielania. Projekt sa zaoberá témami technológie, demokracie a rozhlasu, zameriava sa na silný vplyv propagandy pri posilňovaní sociálneho hnevu. Fúziou kódovaných a interpretovaných zvukov sa snaží vytvoriť jedinečnú zvukovú krajinu a zážitok, kde ľudský hlas slúži ako ústredný prvok pri sprostredkovaní emócií, rozprávania príbehov a kolektívnej introspekcie. Predstavenie je výzvou pre publikum, aby sa konfrontovalo s efemérnou povahou pravdy a vnímania v dobe ovládanej technologickými inováciami a politickým vplyvom. Výstup z rezidencie vznikol s podporou Medzinárodného vyšehradského fondu v rámci rezicenčného programu VARP.

Intermediálny umelec András Blazsek pracuje so zvukom, sochou a inštaláciou. Rodák z Dunajskej Stredy v rokoch 2019 až 2021 pôsobil na School of Creative Media na City University of Hong Kong. V súčasnosti prednáša na Katedre mediálnych štúdií Univerzity v Buffale, kde vedie doktorandský výskum v oblasti modelovania a sonifikácie zvuku založeného na dátach.

Kvadrofonická zvuková skladba Sky Bends Dark je vytvorená zo zvukov supertajfúnu Mangkhut a voľne prístupných údajov o slnečnom žiarení, ktoré boli zachytené od 16. septembra 2018 do 12. júna 2019 v Hongkongu. Časové údaje sa využívajú na spracovanie frekvenčných zložiek zvuku búrky a na vyjadrenie vzťahov medzi izolovanými udalosťami; počiatočný dátum súboru údajov zodpovedá dňu tajfúnu, zatiaľ čo koncový dátum odkazuje na prierezový bod v hongkonských protestoch 2019-2020. Časová os slnečných hodnôt sa prejavuje ako kolísanie intenzity zvuku, odrážajúce živelné a politické rytmy Hongkongu.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a Nadácia mesta Bratislavy.
Predstavenie vzniklo v rámci Visegrad Artist Residency Programme s podporou Medzinárodného vyšehradského fondu.

vstupné: vstup voľný