10. februára

Kino Inak vo februári: poľské animáky, Claire Simon či nemá klasika s live hudbou – Východ slnka

Jadrom februárového programu Kina inak, ktoré funguje ako súčasť A4 – priestoru súčasnej kultúry v Bratislave, bude profil francúzskej režisérky Claire Simon, no prinesie taktiež nemý film Východ slnka s hudobným sprievodom zoskupenia Námestie republiky, alebo výber súčasnej poľskej animácie.

10. februára predstaví Kino inak vďaka projektu O!PLA Across the Borders súčasný poľský animovaný film. O!PLA – Festival poľskej animácie je nezávislý kultúrny projekt, ktorého tretí ročník sa konal v 51 poľských mestách. Výber 19 filmov z festivalu sa teraz dostáva aj za hranice.

Tvorba Claire Simon vychádza z nezávislého a dokumentárneho filmu, pričom sa často pohybuje na pomedzí fikcie a reality. Ako ukážu aj štyri vybrané filmy, zameriava sa na konkrétne, fyzické miesta a tie skúma neraz sociologickým pohľadom. Jej neustále hľadanie formy prináša nové filmové postupy, či experimenty s médiom, ako v prípade, keď vytvára interaktívny webový dokument. Profil Claire Simon sa v Kine inak uskutoční od 14. do 22. februára.

Na začiatku 90. rokov bola Simon ovplyvnená direct cinema, ktoré vyžadovalo dokumentárne nakrúcanie bez interakcie tvorcov s protagonistami. V tomto duchu vznikli aj jej filmy Prestávky (Récréations) a Za každú cenu (Coûte que coûte). Hrané filmy Claire SimonBoží úrad (Les bureaux de Dieu) či Gare du Nord sú výrazne ovplyvnené jej zázemím dokumentaristky, jednak formou, jednak svojim prelínaním s realitou.

26. februára premietne Kino inak jeden z vrcholných filmov nemej éry Východ slnka (Sunrise: A Song of Two Humans) s hudobným sprievodom elektro-akustického projektu Fera Kiralyho, Michala Matejku a Jozefa Krupu s názvom Námestie republiky.

Posledným februárovným filmom v Kine inak bude 27. februára nový dokument Ladislava Kaboša Farby piesku, pričom po projekcií bude nasledovať diskusia s režisérom.