Kino inak x DAFilms online

(Filmy nájdete nižšie)
(Scroll down for the films. The english description can be found here. All the selected films are with EN subtitles)

Vo februárovom online programe Kina inak A4*, ktorý vznikol s láskavou podporou portálu dafilms, zameriame pozornosť na krízu bývania. Počas pretrvávajúcej pandémie sa problém bezdomovectva a nedostupného bývania stal naliehavejším – obyvateľstvu je prikázané ukrývať sa doma / izolovať, no niektorí*é takúto možnosť mesiace či roky nemajú. Ceny bytov a ich prenájmov neustále rastú.

Filmy, ktoré sme do februárového cyklu vybrali, z rôznych perspektív problematizujú tému ne/dostupnosti bývania, násilného vysťahovania a rast cien bývania v rôznych častiach sveta. Je bývanie právom, privilégiom či bojom? Ako môžeme zabrániť bezdomovectvu?

“Každý potrebuje a zaslúži si bývať. Ale naše domovy sú pretvárané na tovar, komodifikované, čím sa ďalej zvýrazňujú nerovnosti medzi tými, ktorí mestá obývajú. Zisk je dnes omnoho dôležitejší než sociálne potreby. Chudobní sú nútení platiť stále viac za stále horšie bývanie. Mestským komunitám hrozí násilie spojené s vysťahovaním a gentrifikáciou a prínosy dobrého bývania sú dostupné iba tým, ktorí si ich môžu dovoliť, “ píšu David Madden a Peter Marcuse v knihe Na obranu bydlení.

Počas februára vám ponúkneme cyklus šiestich filmov – prvé tri budú dostupné do 14. februára, druhú trojicu vám predstavíme v druhej polovici mesiaca. Cyklus uzavrie online diskusia s odborníčkami venujúcimi sa téme ne/dostupnosti bývania.

—————————————
* Online program Kina inak A4 vznikol v spolupráci s portálom DAFilms. Dramaturgičky Kina Inak pre vás pripravili tematický cyklus šiestich filmov, ktoré si môžete pozrieť prostredníctvom platformy DAFilms. Vďaka našej spolupráci podporíte sledovaním filmu z tejto databázy aj našu prázdnu kinosálu – prostredníctvom zakúpenia lístku (1,50€-2,50€) a sledovaním filmu cez link na A4.sk. Odmenou vám bude kurátorovaný program a sprievodná diskusia s odborníčkami na danú tému koncom mesiaca.

 

Implantación [Implantación / r. Fermín Eloy Acosta, Sol Bolloqui, Lucía Salas / 2018 / Argentina]
Implantación sleduje minulosť a prítomnosť sídliska Villa Lugano v Buenos Aires, postaveného v rokoch 1970-1973 Mestskou komisiou pre bývanie bol v tom čase najväčšou bytovou výstavbou v Buenos Aires. Obrazy súčasného života v ňom sú prelínané archívnymi nákresmi predstáv využívania spoločných priestorov bytových komplexov.

 

The Divide [La grieta / Irene Yagüe Herrero, Alberto García Ortiz / 2018 / Španielsko]
Námetom The Divide je skutočná udalosť z roku 2013, kedy miestne samosprávy v Madride predali 4000 bytov určených pre rodiny s nízkym príjmom americkým investorom. Film sleduje ich protesty na veľtrhu bývania, kde investori v oblekoch oslavujú výstavbu moderných bytových komplexov a zúfalé snahy vzdorovať násilnému vysťahovaniu. “Musíme si vydobiť naše práva solidaritou a odhodlaním,” hovorí na schôdzi jeden z obyvateľov bytov, ktoré chcú vysťahovať.

 

O See, Prague [Vidíš, Praha / r. Barbora Šimková / 2018 / Česká republika]
Osobná výpoveď o nútenom vysťahovaní matky a jej syna z nájomného bytu v centre Prahy, kde byty v súkromnom vlastníctve v nepomernej väčšine slúžia na krátkodobé prenájmy prostredníctvom služieb ako Airbnb.