09. marca

Marec v A4

Aj marec je bláznivý, i keď sa to väčšinou hovorí o apríli. Začína mrazom a končí na jar a táto premena bude aj tento rok sprevádzaná bohatým programom Áštvorky. Rôzne žánre ( i už zaškatuľkované, alebo nie) hudby, filmu, divadla ale aj výtvarného umenia na vás akajú takmer každý deň po as marca. Pripravte sa na festivaly, hudobné maratóny, zaujímavé zvuky a v neposlednom rade aj nové poznatky. Toto je marec v Áštvorke.

HUDBA

3. 3

KRAA! #5: Festival skuto ne súčasnej hudby / koncert

Jednozna ným highlightom marca bude už na za iatku mesiaca jednodňový hudobný maratón s tak trochu ironickým podnázvom. Skuto ne súčasná hudba v rámci Kraa festivalu zaznie už po piatykrát a znova prináša nové výrazné autorské hudobne projekty ťažko zaraditeľné do okliešťujúcich žánrových škatuliek. Sobotňajšia dlhá noc bude plná zvukov, ambientu, temných drónov, improvizovanej elektroakustiky, noisu, podivného folku, nezaraditeľných beatov ale aj humoru.Vystúpia БРАДА, Džumelec, Jano Doe, Line Gate, Matra, Mrkva/Bolka, t16c, urbanfailure, Vrta ky po desáté hodině. Tešíme sa na vás!

14. 3.

die Angel (FI, DE), Odpał (SK) / koncert

Po desiatich rokoch sa do A4ky vracia Ilpo Väisänen, kedysi polovica kultových Pan Sonic a Dirk Dresselhaus aka Schneider™. Na jeseň spolu nahrali ôsmy spolo ný album, tentokrát pod názvom die Angel. Prinesú špinavé, surové rytmy, strohú a pôsobivú instantne skomponovanú hudbu – sofistikovanú improvizáciu v podaní dvoch zásadných postáv svetovej elektroniky. Na úvod ve era sa predstaví drone doom priekopník Odpał, známy tiež z projektov Amen Tma, 0N0 i kolektívu LOM.

DETI

1., 15. a 22. 3.

Manuál sprievodcu známymi obrazmi/ 19. stor. tvorivé výtvarné dielne

Na tvorivé poobedia v rámci výtvarných dielní pod vedením lektorky výtvarníčky Moniky Pascoe Mikyškovej sa naši najmenší môžu tešiť aj v marci. Budeme sa venovať umeniu 19teho storo ia – a to aj po obsahovej a náu nej stránke, no hlavne prakticky, s farbi kami, ru i kami, štetcami, lepidlami a farebnými papiermi – slávne umenie v podaní našich malých kurzistov a kurzistiek. Manuál sprievodcu známymi obrazmi / 19. storo ie privíta deti od 4 do 6 rokov. Prihlasovať deti môžete na: m.pascoe.mikyskova@gmail.com

WORKSHOPY

6., 20.

Super zvuky v SuperCollideri / workshop

Fero Király pokra uje vo svojom workshope o programovaní zvuku a hudby v jazyku SuperCollider – jednom z najefektívnejších programovacích prostredí pre syntézu a spracovanie zvuku, zvukovú algoritmickú a generatívnu kompozíciu, live coding a zvukový dizajn. Prihlásení nadšenci a nadšenkyne sa vo Februári stretnú už druhýkrát! SuperCollider je programovací jazyk používaný na prácu so zvukom – ponúka efektívne prostredie pre algoritmickú a generatívnu kompozíciu, live coding, syntézu a spracovanie zvuku. Je tiež open source, funguje na väčšine opera ných systémov a preto je lákavé vyskúšať si s ním pracovať.

PREDNÁŠKY

12. 3.

Poézia demokracie: Štefánik / 12. diskusia

Projekt Poézia demokracie je kultúrno-vzdelávací formát o spolo nosti, histórií a literatúre a ich presahoch. Zameriava sa na slovenskú angažovanú poéziu a v ase 100. výro ia vzniku ČSR pripomína význam demokracie. Ako povedal jeden zo zakladateľov eskoslovenského štátu, Milan Rastislav Štefánik, „demokracia je organizovaná myšlienka, to je idea proti chaosu.“ Jeho jednozna ne kladný vzťah k demokracií a významné činy na vedeckom i zahrani no-politickom poli sa stali inšpiráciou pre poetickú tvorbu mnohých eských a slovenských básnikov. Aký je jeho odkaz pre súčasnosť v umeleckom priestore?

22. 3.

Palo Fabuš: Fantázia rozumu prednáška / Technika a myslenie II. – cyklus prednášok z filozofie médií

Cyklus Technika a myslenie prináša ďalšiu z prednášok Pala Fabuša. Šéfredaktor časopisu Umělec sa dlhodobo zaujíma o vzťah digitálnej techniky a ľudského údelu. Vyštudoval informatiku, mediálnu teóriu a sociológiu a v marcových prednáškach sa bude zaoberať aj odpoveďou na otázku “Čo je to rozum?” – tendencia myslenia zaobchádzať so svetom ako s priestorom. V histórií myslenia sa dlhodobo považoval za ur ujúci princíp myslenia zvrchovaný ľudský prejav – o je ťažké vyvracať aj kvôli vplyvu dobových médií a trvalému dojmu (a zvyku), že tie najdôležitejšie skuto nosti sú nemenné. V modernej dobe rozum stále viac naráža na svoje limity a je na mieste pýtať sa, ako rozum prekročiť.

VERNISÁŽ

23. 3.

Ostrovy sedenia-subtílna intervencia / vernisáž

Autorky Danka Tome ková, Maja Štefančíková Umelkyne Tome ková a Štefančíková prinášajú do Áštvorky priestorovú intervenciu, ktorá pracuje s vecami a architektonickými špecifikami jej konkrétneho priestoru. Toto nie je výstava. Tu sa nič nevystavuje. Ukazuje sa to o tu už je. V iných odtieňoch. Nové súvislosti už známeho priestoru skúšajú pozornosť a vnímanie (nielen) pravidelných návštevníkov.

KINO INAK

Okrem žánrovo rozmanitých filmových pochúťok a noviniek prinášame aj festivalové prehliadky animovaného filmu i angažované dokumentárne filmy, ktoré stoji za to vidieť.

5. 3.

O!PLA Across the Borders 2017

Réžia: rôzni, PL, 90 min., poľsky s anglickými titulkami. Pozývame vás na výber z najlepších filmov festivalu poľskej animácie O!PLA, ktorého piaty ro ník sa konal v 61 poľských mestách. Nezávislý festival prináša do Áštvorky pestrý mix poľskej animácie pre dospelých ale aj deti, experimentálnu tvorbu a tiež filmy profesionálnych štúdií premiešané so študentskou a absolventskou tvorbou.

7. 3.

Opera o Poľsku Opera o Polsce

Réžia: Piotr Stasik, PL, 40 min., poľsky s anglickými titulkami. Z Poľska prichádza aj provokatívna filmová opera o národnej identite v réžií Piotra Stasika. Vo žánrovo špecifickom filme sa spájajú úryvky z knihy Andrzeja Stasiuka, inzeráty, komentáre z internetových diskusií, vládne PR správy, i kázne s obrazmi demonštrácií, náboženských obradov, vojenských cvi ení, alebo portrétmi oby ajných ľudí. Čím je ítanie textov intenzívnejšie, tým viac hudba graduje a extatické vrcholenie filmu je oraz znepokojivešie.

28. 3.

Hmyz

Réžia: Jan Švankmajer, CZ/SK, 98 min., esky V kr me v malom meste je zatvorené, stoli ky sú vyložené a na vešiaku visia sukne z krepového papiera, motýlie krídla a pomaľované lesklé panciere chrobákov. Áno, znie to ako nový film Jana Švankmajera! Na pozadí hry bratov Čapkovcov, kde sa hmyz správa ako ľudia a ľudia ako hmyz, sa odohráva príbeh kr my, malých tvorov a veľkých ľudí, no nie sú to Traja Chrobáci.

Sloboda Freiheit

Réžia: Jan Speckenbach, DE/SK, 100 min., nemecky a slovensky so slovenskými titulkami. Štyridsaťro ná Nora odchádza od svojho muža a dvoch detí, vedená nevysvetliteľnou silou, snahou nájsť svoju slobodu. Odchádza do Viedne, zažíva milostné avantúry ale aj adrenalínovú osamelosť. A potom odchádza do Bratislavy, naozaj za ať nový život. Nemecký film nato ený v známom prostredí odporúčame nie len z filmového ale aj zvedavého hľadiska. Príďte si do Áštvorky pozrieť Bratislavu zahrani nými filmárskymi o ami.

text: Gabriela Gažová