08. októbra

Medzinárodný festival poézie Ars Poetica v A4

Medzinárodný festival poézie Ars Poetica sa uskutoční v čase od 17. do 21. októbra 2013 na dvoch bratislavských miestach. Na časť programu zloženého z poézie, filmov a koncertov sa tešte aj v priestoroch A4. Informácie o programe jednotlivých festivalových dní v A4 nájdete na webe A4alebo na stránke festivalu:http://www.arspoetica.sk/2013/.
Srdečne pozývame!