Staň sa dobrovoľníkom A4

A4 prispieva k rozvíjaniu dobrovoľníctva na Slovensku i v celej Európe. Silnou súčasťou nášho tímu sú dobrovoľníčky a dobrovoľníci z Katedry kulturológie Univerzity Komenského či iných vysokých škôl a kultúre blízkych odborov, ktorí vďaka praxi v A4 nadobúdajú nové skúsenosti a nahliadajú do fungovania nezávislého kultúrneho centra. Často im to pomôže ujasniť si ďalšie smerovanie v štúdiu a práci v kultúre. Od roku 2014 je A4 zapojená do medzinárodného dobrovoľníckeho programu EVS Erasmus+ ako hosťujúca a vysielajúca organizácia. Dobrovoľníci zo zahraničia prichádzajú do A4 na dlhodobú dobrovoľnícku činnosť (spravidla 1 rok), aby sa naučili, ako funguje kultúrne centrum, ako sa tvorí program, organizuje koncert, festival alebo workshop. Naši EVS dobrovoľníci sú často umeleckého zamerania a táto skúsenosť im pomôže s uplatnením sa v kultúrnej sfére, budovaním kontaktov a posilní ich v ďalších aktivitách. Medzi aktivity našich dobrovoľníkov patrili napríklad organizácia komunitného festivalu Nomadic Arts Festival, workshop kontaktnej improvizácie, rôzne propagačné aktivity, preklady textov, písanie blogov, fotografovanie a videotvorba, sprevádzanie a starostlivosť o umelcov a výpomoc pri každodennom fungovaní kultúrneho centra A4.

A4 je tiež miestom pre rezidenčné pobyty zahraničných umelcov, ktorým ponúka v rámci medzinárodných projektov priestor pre tvorbu a prezentáciu nových diel.

What is the EVS program? 

European Voluntary Service (EVS) is a European Union
initiative, which creates opportunities for young people to volunteer
and bene t communities and people around Europe.
Since the beginning of 2018, the EU expanded the possibilities for volunteering and created the European Solidarity Corps, which will give the chance not only to volunteer but also to work in projects in your own country, or abroad. 

Who can apply? 

Thee Solidarity Corps projects are available for young people from the age of 17 to 30. 

How to apply? 

First, you make a registration on the European Solidarity Corps web page (very easy to nd) and then you just need to nd suitable for you projects and opportunities in the page’s system and apply. You will also need a sending organization, 

which has the role to keep in touch with you and support you in the case of need during your experience and most importantly, help you re- integrate and nd your place back home. 

How long can it last?

The projects can last from 2 to 12 months. ey will usually be located within the European Union Member States.

A4 as sending organization 

Since 2014, A4 hosts foreign volunteers but also works as sending organization for Slovak youngsters who would like to apply for an EVS. If you are interested in this voluntary program and would like some more information, contact our coordinator Ľudovít Nápoký: mobility@a4.sk