31. októbra

Oko za oko: prvá videoopera o Humennom v dejinách ľudstva

Jedinečná jednoaktová opera Oko za oko, ktorá skúma otázku fiktívnej adaptácie bývalého profesionálneho vojaka na civilné pracovné prostredie. Je možné využiť potenciál pracovného “trojuholníku smrti” Humenné, Strážske a Vranov nad Topľou?

Hlavný hrdina postupne obchádza mesto a vyberá si miesto na založenie fabriky. Vzniká konfrontácia medzi životom v realite a reminiscenciou na armádny život.

Opera o hrdinovi, ktorý sa snaží využiť potenciál “zabudnutosti” mesta ako “trojuholníku smrti” – oblasti roky zamorenej trojicou veľkých fabrík (Humenné, Strážske a Vranov nad Topľou) – známou vysokou nezamestnanosťou.

Príbeh kombinuje dokumentárne filmové prvky s prednahratým spevom na videoprojekcii, komponovanou a improvizovanou hudbou a javiskovou hereckou akciou.

Oko za Oko Miroslava Tótha a Marka Kundláka. Prečítajte si starší rozhovor TU.