28. júna

Open call: Preži skvelý rok vo Francúzsku ako dobrovoľník

Chceš stráviť rok vo Francúzsku? Zlepšovať si jazykové a komunikačné zručností a pracovať s deťmi a mládežou? Hľadáme 1 slovenského dobrovoľníka, ktorý má záujem o tvorbu a organizovanie workshopov vo francúzskych mládežníckych centrách a školách.

Prijímajúca organizácia, ktorá sa o teba počas tohto roka bude starať sa nazýva Comité UFCV de la Loire. Sídli v Saint-Etienne vo Francúzsku.

Projekt bude trvať od augusta 2019 do augusta 2020.

Kompletný infobalíček o projekte nájdeš tu

 

Úlohy dobrovoľníka:

 • Tvorba a príprava interkultúrnych workshopov pre divákov od 3 do 17 rokov
 • V spolupráci s francúzskym tímom navštevovanie mládežníckych centier a základných škôl a práca s deťmi a tínedžermi v oblasti interkultúrneho vzdelávania.
 • Informovať a vytvárať podujatia v rámci Európskeho zboru solidarity a Európy
 • Zapájanie a podpora mládeže do rozvoja vlastných projektov
 • Práca s deťmi a adolescentmi na interkultúrnom a neformálnom vzdelávaní

 

O prijímajúcej organizácii:

 • Comité UFCV de la Loire je organizácia, ktorá v plnej miere pracuje na medzinárodných projektoch a najmä na dobrovoľníckych.
 • Hlavnými aktivitami organizácie je organizovanie workshopov pre deti a mládež v rôznych mládežníckych centrách a školách. Workshopy sú založené na princípoch neformálneho vzdelávania. Ich hlavným cieľom je spolupráca s verejnosťou v oblasti inakosti, interkultúrneho vzťahu, európskeho občianstva a povedomia.

 

Profil dobrovoľníka

 • Trvalý pobyt na Slovensku
 • Vek od 18 do 30 rokov
 • Odhodlanie prinášať nápady a rozvíjať ich
 • Záujem o prácu s deťmi a dospievajúcimi
 • Chuť pracovať v tíme

 

O ESC

Európsky zbor solidarity je projekt Európskej únie, prostredníctvom ktorého môžu mladí Európania vycestovať za dobrovoľníctvom alebo prácou do zahraničia. Všetky podrobnosti o programe nájdete tu.

 

Dobrovoľník ESC má práva na:

 • Mesačné vreckové 
 • Ubytovanie
 • Cestovné do/z Saint-Etienne
 • Odborný mentoring počas celého projektu
 • A viac…

 

Ak máte záujem a chcete viac informácií, môžete poslať e-mail slovenskej vysielajúcej organizácii A4: mobility@a4.sk alebo priamo francúzskej hostiteľskej organizácii: sve@ufcv-loire.fr.

 

Pre viac informácií o organizácii a o projekte: 

ufcv-sve42.tumblr.com

https://europa.eu/youth/volunteering/project/1146_en

 

Ako sa prihlásiť:

Pošlite čím skôr svoj životopis a motivačný list na adresu: sve@ufcv-loire.fr.