Partneri projektu Re-Imagine Europe opäť spolu, tento krát však online

A4 je súčasťou 4 ročného medzinárodného kooperačného projektu Re-Imagine Europe. Jedná sa o projekt programu EU Kreatívna Európa. Spolu s ďalšími deviatimi kultúrnymi centrami z celej Európy tvoríme skupinu organizácií, ktoré zdieľajú entuziazmus a odhodlanie priniesť kvalitnú kultúru a umenie svojmu publiku.

Hlavným cieľom projektu Re-Imagine Europe je spájať rozdielne kultúrne priestory a dať im možnosť spolupracovať, komunikovať a vymienať si nápady, umelcov a umelkyne, či program. Projekt Re-Imagine Europe pokrýva kultúrne a umelecké aktivity v rámci celého reťazca od výskumu, vývoja, samotnej tvorby, prezentácie a šírenia, až po spätnú väzbu publika na novovytvorené diela. Umelecké diela vytvorené a šírené v rámci projektu majú okrem využívania aktuálnych umeleckých prostriedkov za úlohu reagovať na celospoločenské výzvy, ako je zmena klímy, migrácia a technický pokrok v dnešnom meniacom sa svete. Hlavnými aktivitami projektu sú rezidencie umelcov, objednávky nových diel v rámci spolupráce partnerov, pilotné projekty pre rozvoj publika, medzinárodné pracovné stretnutia, nadnárodná distribúcia vytvorených diel, vytváranie digitálnych produktov a publikácia výstupov spoločného projektu.

V rámci projektu sa konajú aj pravidelné stretnutia zástupcov partnerských organizácií, ktoré sú vždy hosťované jedným z partnerov projektu. Keďže aktuálna pandemická situácia nám cestovanie do zahraničia neumožňuje, vymenili sme Paríž za laptop a stretnutie sa presunulo do online priestoru. Na stretnutí, ktoré sa konalo 5. júna 2020 sme mali možnosť s partnermi diskutovať o aktuálnej situácii a vymieňať si rady ako ju najlepšie zvládať pri organizovaní kultúrnych aktivít a podujatí. Stretnutie nám taktiež umožnilo rozvíjať spoločné nápady a plány pre spolupráce, výmenu umelcov a umeleckých diel, ale aj evaluáciu toho, čo sme zrealizovali doteraz.

V rámci projektu medzinárodnej spolupráce Re-Imagine Europe, spolufinancovaného z programu EU Kreatívna Európa a z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.