Pozývame na hudobno-kutilský workshop: Arduino pre začiatočníkov

Na tomto workshope sa naučíte vytvárať hudbu prepájaním počítača a okolitého sveta. Stačí na to lacný a dostupný mikrokontrolér Arduino, zopár senzorov a trochu programovania. Úvodný workshop pre tých, ktorí si chcú niečo také vyskúšať, sa uskutoční v sobotu 14. septembra našich v priestoroch čerstvo rozšírenej A4.

 

Workshop pod vedením hudobníka a programátora Fera Királya je určený pre všetkých, ktorých zaujíma kreatívne spojenie fyzického sveta s počítačom prostredníctvom Arduina – programovateľného mikrokontrolera, využiteľného pri tvorbe interaktívnych umeleckých inštalácií, hudobných nástrojov či performancií. Arduino je platforma na spájanie fyzického sveta s digitálnyma je navrhnuté tak, aby umožnilo tvorivo pracovať s technológiami aj ľuďom, ktorí nemajú veľké skúsenosti s programovaním. Workshop je teda vhodný aj pre úplných začiatočníkov. Čo čaká účastníkov workshopu? Vytvoria si jednoduchý hudobný nástroj s pomocou senzorov, naučia sa základy fungovania Arduina a vyskúšajú si tvorbu samotného zvuku v jazyku SuperCollider s vopred pripraveným kódom od lektora.

 

Je nutné si priniesť vlastný počítač. Registrácia vopred na workshop@a4.sk, v cene workshopu 20 EUR je zahrnutá doštička Arduino a materiál. Dĺžka trvania od 10.30 do 18.00. Alarm will sound!

 

Lektor: Fero Király

Fero Király je absolventom Hudobnej fakulty VŠMU v Bratislave kde vyštudoval hru na klavír. Zaoberá sa hudobnými projektmi s presahom do performance, sound artu, inštaláciami, interpretáciou súčasnej hudby, hudobnými reinterpretáciami výtvarných diel, ako aj edukačnými projektmi v oblasti hudby, hudobnej kompozície a sound artu. Využíva pri tom nové hraničné experimentálne polohy, vytvára si vlastný software a rád spolupracuje na projektoch s inými umelcami s viacdisciplinárnym zameraním. Okrem súboru Cluster, ktorý je jeho domovským projektom, je súčasťou mnohých slovenských aj medzinárodných umeleckých platforiem ako VENI, Király & Žabková, Námestie Republiky, Dirt ensemble, Urban H., a iných.

 

V rámci projektu medzinárodnej spolupráce Re-Imagine Europe, spolufinancovaného z programu EU Kreatívna Európa, Fondom na podporu umenia a Bratislavským samosprávnym krajom.

 

FACEBOOK EVENT