16. januára

Priestor pre verejnosť

Tiež vám nie je ľahostajné čo sa vBratislave búra, stavia apodpisuje? Vpondelok 17. januára 2011 o18.00 vás pozývame na prvú časť nového cyklu diskusiína aktuálne spoločenské témy. Na úvodnom stretnutí sa budeme riešiť predovšetkým tieto otázky:
1.Čo bude s PKO v roku 2011
2.Aké bude bratislavské nábrežie?
3.Aký bude vzťah radnice a občanov?
Pozvanie do diskusie prijali primátor mesta Bratislava Milan Ftáčnik, ochranár a mestský poslanecJán Budaj, hlavný architekt mesta BratislavyŠtefan Šlachta, architekt a urbanistaBohuslav Kováč, architektka Ingrid Konrádová,Katarína Šimončičová(MVSZOPK) a Ľubica Trubíniová (BAO). Diskusiu bude moderovať Anton Popovič.

Urobte si čas azapojte sa dodiskusie.