19. októbra

Súčasná japonská reklama

Vutorok 19. októbra o20.00 pozývame do A4 na pseudoprierez reklamami vJaponsku. ZFAMU príde česká umelkyňa Klára Doležálková, ktorá predstaví reklamy vysielané vJaponsku pred pár rokmi. Pokúsi sa na nich vysledovať širšie súvislosti a špecifiká tamojšej vizuality: strihy také rýchle, že si na ne Európan musí zvykať, či roztomilosť dovedená až na hranicu hororu. Časové obmedzenie 14 sekúnd je vlastne výzvou imaginácii a variáciou na haiku dneška. Reklamní režiséri, copywriteri a kreatívci sú v Japonsku popovými hviezdami, a západní “hviezdy” (herci, speváci) si považujú za česť byť obsadení do japonskej reklamy.