23. apríla

Umelecké rezidencie v 2024

Ako každý rok, aj v roku 2024 bude Áštvorka hostiť niekoľko umeleckých rezidencií. Rezidenti*ky budú počas svojich pobytov rozvíjať svoju umeleckú činnosť, ktorú na konci uvedú pre verejnosť. Počas celého trvania rezidencie im bude Áštvorka pomáhať svojim know-how, ponúkať priestory na skúmanie, napredovanie a experimentovanie, v snahe dostať do popredia ich  umelecké postupy.

V roku 2024 hostíme celkovo 5 rezidencií

Martin Hurych, Pál Zwickl and Orsolya Kaincz patria medzi vizuálno-zvukových umelcov*kyne. Hana Kokšálová, Haibo Illés a Richárd Melyko pôsobia ako performeri*ky.

Haibo Illés & Richárd Melykó začali svoju rezidenciu začiatkom apríla. Pracujú na performatívnej prednáške o vplyve zemetrasení na divadlá a divadelný sektor z teoretického hľadiska. Finálna performance sa ukustočnila 29. apríla pod názvom RAW.

Počas predchádzajúcich rokov sme mali česť hostiť niekoľko skvelých rezidentov a rezidentiek. Pozrite si niekoľko najvýznamnejších z nich a urobte si predstavu o širokej škále predstavení, ktoré môžete očakávať tento rok.

Rezidencia Fuzzy Earth

Duo s názvom Fuzzy Earth, ktoré tvoria Tekla Gedeon a Sebastian Gschanes vytvorili a uviedli multimediálnu inštaláciu “Harvest in the Hanging Gardens.” Na prerozprávanie myšlienky o procese výrobe jedla využili technicky vylepšený koberec, zvukové prvky prepojené s projekciou. Táto performance bola súčasťou festivalu White Night 2022.

“Papriky sú takou veľkou súčasťou maďarskej kultúry, až sa z nich stal národný symbol. Fascinovalo nás ako rastliny dokážu tvarovať identity osôb a národov.”

Pozrite si Fuzzy Earth: Harvest in The Hanging Gardens na A4 TV

Rezidencia Márk Bartha

Počas jeho rezidencii v Áštvorke, Márk Bartha opustil svoju komfortnú zónu. Zvyčajne pracuje s nájdenou architektúrou, ale v čiernej skrinke nie je nič vopred dané. Preto vytvoril fiktívne krajiny / architektúry / dimenzie inšpirované lesom. Pozval divákov do ekosystému prírody, ktorý bol reprezentovaný elektronickými zvukmi.

“Používam DIY riadiaci systém pre LED diódy. S inštaláciou mi pomohli technici z Áštvorky. Zvuky, ktoré vydávam, ovládajú svetlá v mnohých rôznych aspektoch.”

Pozrite si Márk Bartha na A4 TV.

Predchádzajúce rezidencie

Počas predchádzajúcich rokov Áštvorka hostila veľké množstvo umeleckých rezidencií. Pozrite si kompletný playlist s rezidenčnými vystúpeniami na A4 TV.

Rezidencie v A4 sa organizujú s podporou Medzinárodného vyšehradského fondu v rámci Vyšehradského rezidenčného programu. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a Nadácia mesta Bratislavy.