27. novembra

Večer šiestich performance o pocite konca (solo performance night)

Posledný novembrový štvrtok pozývame do priestoru súčasnej kultúry A4 na večer šiestich performance o pocite konca v réžii Andrása Cséfalvaya, ktorý pôsobí na VŠVU na Katedre intermédií, venuje sa video-umeniu a súčasnej opere.

Performancia, v našich končinách menej častý druh výtvarného prejavu, prináša možnosti zaujímavého prepojenia divadla, hovoreného slova, hudby a pohyblivého obrazu. Je zaujímavou výzvou pre samotného umelca, napätie však pridáva konfrontácia s publikom, ktoré je svedkom vzniku performance z tesnej a často telesnej blízkosti.
Pravidlá večera: Umenie performance môže byť akákoľvek situácia, ktorá obsahuje tieto štyri základné elementy: čas, priestor, umelcove telo a vzťah medzi umelcom a publikom. Mladí performéri sa predstavia svojimi kapitolami do zbierky o pocite konca. Každý sám, jeden proti telesu publika.
Divák sám tiež vstupuje do experimentu; je poznačený už svojim príchodom. Sediac v hľadisku – držiac sprievodcu v rukách – ticho čaká. O konci sa veľa povedať nedá. Pretrváva však silný pocit, ktorý možno nie je možné vysvetliť. Je to však možné vytesňovať, zabúdať, prehliadať, brať s humorom, brať príliš vážne, cítiť to sám, a cítiť to v spoločenstve. Prostriedky umenia umožňujú nahliadať poza záhyby, niekedy v celej komplexnosti a inokedy v strohosti. Početné obecenstvo a oproti umelec sám.

Svoje performance predvedú títo mladí umelci, ktorí sa venujú zvláštnej fúzii slova, pohybu a divadla vo výtvarnom prejave:

Milan Vagač
Lucie Mičíková
Martin Vongrej
Daniel Dida
Zuzana Žabková
András Cséfalvay (ed.)

Viac informácií nájdete na webe A4: http://www.a4.sk/program/2012-11-29-20-00.
FB event: http://www.facebook.com/events/466641783375135/