28. februára

Bolka + Rosa Menkman interview

1/12/2018
A4 Priestor súčasnej kultúry
Bolka + Rosa Menkman

Nová audiovizuálna performance slovenského hudobníka Matúša Kobolku, známeho ako Bolka s holandskou umelkňou Rosou Menkman vytvára virtuálne svety s najnovšou technológiou, ale zároveň prináša aj veľmi aktuálny a kritický pohľad na moc, ktorú dnes má softvér a všadeprítomné algoritmy.
Holandská umelkyňa, teoretička a kurátorka Rosa Menkman prednáša nové médiá na Kunsthochschule v Kasseli. Vo svojej tvorbe vytvára virtuálne svety, nahliada pod pokrievku algoritmov tvoriacich našu súčasnosť a vyhľadáva výsledky nehôd v digitálnych vizuálnych médiách. Záľubu vo fenoméne glitchu zdieľa aj so slovenským zvukovým inovátorom Bolkom, absolventom hágskeho Institute of Sonology, s ktorým spolupracovala po prvýkrát.
Predstavenie bolo vytvorené na objednávku A4 a festivalu Elevate a odpremiérované na festivale NEXT 2018 v Bratislave.

Predstavenie a video z predstavenia vytvorila A4 v rámci projektu Re-Imagine Europe, spolufinancovaného z programu Európskej únie Kreatívna Európa a z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

New audiovisual performance by Slovak musician Matúš Kobolka (also known as Bolka) with the Netherlands’ artist Rosa Menkman creates virtual worlds using the newest technology and brings a very current and critical view on the power of softwares and algorithms.
Dutch visual artist, researcher and curator Rosa Menkman is a lecturer at the Art Academy in Kassel. In her work, she creates virtual worlds, peeks under the cover of algorithms that compose our present world and scavenges for accidents and errors in analogue
and digital visual media. An interest in glitch is what joins her with sonic innovator Bolka, a graduate of the Institute of Sonology in The Hague, with whom she collaborated for the first time.
The performance was commissioned by A4 and Elevate Festival and premiered at the NEXT 2018 Festival in Bratislava

The erformance and video was produced by A4 as Part of Re-Imagine Europe, co-funded by the Creative Europe Programme of the European Union and supported using public funding by Slovak Arts Council.
————————————————————————————————————–
Video: Nora Sola & Léa Rosenfeld.
Editing: Nora Sola & Laura Carneros.
Interview and authors concept: Peter Dolnik.

Nájdi nás na:
Facebook : https://www.facebook.com/A4.priestor.sucasnej.kultury/
Instagram : https://www.instagram.com/astvorka
Website: https://a4.sk/