07. januára

Doron Sadja (interview)

30/11/2019
Kotolňa FA STU / NEXT Festival 2019
Doron Sadja: If Seeing Is Believing, Then Hearing Is Full Of Shit (performance)

28-29/11/2019
A4 – priestor súčasnej kultúry / NEXT Festival 2019
Doron Sadja: Within Earsight: Creating Immersive Sound-Light Works (workshop)

Doron Sadja je americký umelec, skladateľ a kurátor žijúci v Berlíne, ktorý vo svojich dielach skúma rôzne spôsoby vnímania zvuku, svetla a priestoru. Pracuje prevažne s viackanálovým priestorovým setupom, v ktorom kombinuje krištáľovo čistú elektroniku so sýtymi romantickými syntetizátormi, extrémnymi frekvenciami a všemožnými zvukovými fenoménmi. Sadja vytvára hyperemotívne zvukové architektúry.
If Seeing Is Believing, Then Hearing Is Full Of Shit je audiovizuálne performatívne dielo venované fenoménu stopového obrazu (afterimage) a jeho zvukovej obdobe (aftersound). „Rovnako, ako obraz (svetlo) neprestávame „vidieť“ po tom, čo sa k nám dostáva za intenzívnych podmienok, napríklad zo stroboskopu, pozeraním sa do slnka, atď., rovnako neprestávame ‘počuť’ zvuk po tom, ako odznie zvukové zariadenie alebo nástroj.“ (Maryanne Amacher) Za pomoci vysokovýkonného RGB laseru, ktorý zvuk prenáša priamo do obrazovej podoby, sa na plátno otláčajú pôsobivé výbuchy komplexných zvukových tvarov. Každý zo zvukov je pritom dôkladne skonštruovaný tak, aby vytváral zaujímavé vizuálne formy a aby bol vďaka svojim vlastnostiam schopný zostať v sluchovej pamäti. Pomerom jedna k jednej medzi zvukom a vizuálom, ktorý následne dekonštruuje, Sadja skúma mimovoľne vznikajúce medzizmyslové spomienky, ako aj rôzne druhy vnímania, ktoré takýto proces odhaľuje.
V rámci projektu medzinárodnej spolupráce Re-Imagine Europe, spolufinancovaného EU programom Kreatívna Európa, Fondom na podporu umenia a Bratislavským samosprávnym krajom.

/////////////////////

Doron Sadja is an American artist, composer, and curator based in Berlin whose work explores modes of perception and the experience of sound, light, and space. Working primarily with multichannel spatialized sound Sadja creates hyper-emotive aural architecture.
“If Seeing Is Believing, Then Hearing Is Full Of Shit” is an audiovisual performance work exploring the phenomena of afterimage and it’s sonic equivalent, aftersound. Using a high powered RGB laser which directly converts sound into image, loud bursts of complex sound shapes are imprinted onto a large screen. Forming a one-to-one relationship between the audio and visuals, the work investigates the involuntary cross-sensory memories that they induce and the different modes of perception that this can reveal.
Produced by A4 as a part of a project of international cooperation Re-Imagine Europe, co-financed
by the program of EU Creative Europe and supported using public funding by Slovak Arts Council and Bratislava Autonomous Region.

The video was created also by volunteers, as part of a project supported by the European Solidarity Corps program.
Video vzniklo aj vďaka dobrovoľníkom, v rámci projektu podporeného z programu Európsky zbor solidarity.

Video: Debora Pastirčáková & Santiago Mejias
Authors concept: Terezia Šabová
—————————————————————————————————————
Nájdi nás na:
Facebook : https://www.facebook.com/A4.priestor….
Instagram : https://www.instagram.com/astvorka
Website: https://a4.sk/

NEXT Festival:
Facebook: https://www.facebook.com/nextfestival/
Instagram: https://www.instagram.com/festivalnext/
Website: https://2019.nextfestival.sk
Twitter: https://twitter.com/festivalnext