23. marca

Erik Nyström: Intra-action (interview)

30/11/2019
A4 – Priestor súčasnej kultúry / NEXT Festival 2019
Erik Nyström: Intra-action (performance)

Erik Nyström ukončil doktorát na City University London prácou o zvukových
textúrach a priestorovom zvuku. Teoretický a technologický background pretavil
do elektroakustickej praxe, počítačovej hudby a zvukových inštalácií naplno
v yužívajúcich možnosti generatívnych procesov. Veľká časť jeho projektov
je dizajnovaná pre multikanálový zvukový systém. Pomocou neho zvýrazňuje
a prebúdza akustický potenciál priestoru a samotný proces počúvania, ktorý sa
n ásledne stáva priam až fyzickým zážitkom. Nyström využíva syntetické zvuky
a algoritmické systémy, ktoré v živom prevedení pripomínajú sonifikáciu skrytého
rádu posthumánnej automatizácie. Výstupy výskumu z BEAST (Birmingham
Electroacoustic Sound Theatre) predstavil na festivaloch a koncertoch v Kolíne,
Edinburghu, Helsinkách, New Yorku, Osle, Paríži, Šanghaji aj Toronte.
Nové dielo Intra-action pre multikanálový zvukový systém vzniklo na objednávku A4 v rámci projektu
medzinárodnej spolupráce Re-Imagine Europe spolufi nancovaného programom Európskej únie Kreatívna
Európa a z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a Bratislavským samosprávnym
krajom.

//////////////////////////

Erik Nyström is a UK-based Swedish composer and performer who operates in the
areas of electroacoustic and computer music. His output comprises both improvised
algorithmic music and acousmatic works and investigates posthuman conceptions
of sound, spatial sound synthesis, texture, and visual and physical listening experiences.
In his live performances, intelligent algorithms and cybernetic systems diffuse
human agency into a synthetic ecology of sound. The multichannel computer music
work Intra-action, commissioned by A4 and premiered at NEXT Festival 2019, is a meeting between
improvised performance and perceiving, agential systems, in which unconventional
synthetic sonorities probe real and artificial space.
This new work Intra-action was commissioned by A4 as part of the international collaborative project
Re-Imagine Europe, co-funded by the Creative Europe Programme of the European Union, and supported
using public funding by the Slovak Arts Council and the Bratislava Self-Governing Region.

The video was created also by volunteers, as part of a project supported by the European Solidarity Corps program.
Video vzniklo aj vďaka dobrovoľníkom, v rámci projektu podporeného z programu Európsky zbor solidarity.

Video: Debora Pastirčáková & Santiago Mejías
Authors concept: Terezia Šabová
—————————————————————————————————————
Find us on:
Facebook : https://www.facebook.com/A4.priestor….
Instagram : https://www.instagram.com/astvorka
Website: https://a4.sk/

NEXT Festival:
Facebook: https://www.facebook.com/nextfestival/
Instagram: https://www.instagram.com/festivalnext/
Website: https://2019.nextfestival.sk
Twitter: https://twitter.com/festivalnext