26. marca

Erik Pánči (Full Performance)

25/03/2021
A4 – Priestor súčasnej kultúry
Erik Pánči (stream z A4)

Erik Pánči pochádza z Ružomberka, študoval intermédiá a maľbu na VŠVU v Bratislave a hovorí o sebe toto: “Posledný rok sa hlavne kvôli korone živím ako arborista, čiže leziem po stromoch a opilujem konáre a premýšľam nad filozofiou.
Hudba je pre mňa prejavom internalizmu. Je to spôsob, ako bojujem proti vlastnému resentimentu. Kompozíciou stelesňujem zmysel pre jednotu. Ako náboženská viera v nadľudskosť, kde nájdenie dôkazu nadľudskosti degraduje samotnú ideu… že veci pred nami skryté, sú niečim viac, ako naozaj sú. Je to zároveň hlavný dôvod, prečo si nedokážem nacvičiť predstavenie dopredu a opakovať ho. Na pódiu musím zabudnúť na to kto som, aby som sa sa stal niekým, kým môžem byť.
Pri tvorbe používam analógový modulárny systém s kombináciou hry na piezoelektrický klavír.”

EN
Erik Pánči comes from Ružomberok. He studied intermedia and painting at the Academy of Fine Arts in Bratislava and says the following about himself:
“For the last year, mainly because coviid, I have been working as an arborist, so I climb trees, trim branches and think about philosophy.
For me, music is a manifestation of internalism. It’s the way I fight my own resentiment. By composition, I embody a sense of unity. As a religious belief in superhumanity, where finding evidence of superhumanity degrades the very idea … that things are hidden from us are more than they really are. It’s also the main reason why I can’t rehearse the performance in advance and repeat it. On stage, I have to forget who I am to become someone I can be.
When creating, I use an analog modular system with a combination of playing a piezoelectric piano. ”

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a Nadácia mesta Bratislavy.
Video vzniklo aj vďaka dobrovoľníkom, v rámci projektu podporeného z programu Európsky zbor solidarity.

Nájdete nás na: / Find us on:
Facebook : https://www.facebook.com/A4.priestor.sucasnej.kultury
Instagram : https://www.instagram.com/astvorka
Website: https://a4.sk/
Vimeo: https://vimeo.com/a4tv