24. marca

Experimentálne hudobné nástroje: Workshop pre deti s Jiřím Suchánkom

14-15/12/2019
A4 Priestor súčasnej kultúry
Experimentálne hudobné nástroje: Workshop pre deti s Jiřím Suchánkom

Workshop pre deti bol zameraný na tvorbu experimentálnych hudobných nástrojov vyrobených z nájdených vecí, jednoduchých motorčekov a kontaktných piezo „mikrofónov“, ktoré ponúkajú širokú škálu využitia v sound arte, field recordingu, zvukových inštaláciách či ozvučovaní objektov. Pomocou kladivka, píly či skrutkovača deti vytvorili z bežných vecí netradičné nástroje, ktoré potom ozvučili a následne s nimi spoločne vytvárali netradičnú hudbu. Každý účastník si vyrobil svoj vlastný piezo snímač a zapojil motorček s reguláciou otáčok. Spájkovali sme, vŕtali sme, skrutkovali sme, strihali sme, prepájali sme, počúvali sme, nahrávali sme a hrali sme! Tu je výsledok.
Umelec, hudobník a pedagóg na brnenskej FaVU VUT Jiří Suchánek sa venuje tvorbe audiovizuálnych inštalácií do verejného priestoru i galérií a experimentálnej hudbe, pre ktorú si vytvára vlastné hardwarové a softwarové nástroje.
V rámci projektu medzinárodnej spolupráce Re-Imagine Europe, spolufinancovaného EU programom Kreatívna Európa a z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

/////////////////////////////////////////////

The musical workshop for children was focused on creating experimental musical instruments made out of found material and objects, simple motors and contact piezo “mics” that offer a wide scale of use in sound art, field recording, sound installations or recording sounds of objects. Using a hammer, a saw or a screwdriver the everyday objects turned into unconventional musical instruments that were sounded and used to create music. Every participant created their own piezo sensor and connected a motor with a speed controller. We were soldering, drilling, screwing, cutting, connecingt, listening, recording and playing! Here is the result
The artist, musician and pedagogue at the Faculty of Fine Arts of the Technical University in Brno Jiří Suchánek specializes on audiovisual installations in public spaces and galleries and experimental music in his work. He creates his own hardware and software instruments for his music.
Produced by A4 as a part of a project of international cooperation Re-Imagine Europe, co-financed by the program of EU Creative Europe and supported using public funding by Slovak Arts Council.

The video was created also by volunteers, as part of a project supported by the European Solidarity Corps program.
Video vzniklo aj vďaka dobrovoľníkom, v rámci projektu podporeného z programu Európsky zbor solidarity.

Interview & authors concept & video: Daniel Kazankov & Santiago Mejias
______________________________________________________

Nájdi nás na:
Facebook : https://www.facebook.com/A4.priestor….
Instagram : https://www.instagram.com/astvorka
Website: https://a4.sk/