05. marca

Fero Király (interview)

4/12/2020
A4 – Priestor súčasnej kultúry / NEXT Festival 2020: Subject to Change
Fero Király (performance live from A4)

Fero Király je autor, interpret a pedagóg. V svojich umeleckých projektoch sa plynule pohybuje medzi rôznymi formami zvukového umenia. Najčastejšie sú to performancie, inštalácie, interpretácie súčasnej hudby alebo zvukové reinterpretácie výtvarných diel. Király je tiež jeden zo zakladateľov Cluster Ensemble, v ktorom sa autorsky podieľal na viacerých medzinárodne úspešných dielach. Medzi najznámejšie patrí album Cluster ensemble plays Philip Glass. Jedinečný rozmer majú aj jeho experimentálno-edukačné projekty pre deti. V poslednom období sa venuje mikrotonalite a live codingu. Pre festival NEXT 2020 si pripravil špeciálny set vyskladaný v jeho obľúbených nástrojoch – linuxových termináloch a SuperCollideri.
V rámci projektu medzinárodnej spolupráce Re-Imagine Europe, spolufinancovaného z programu EU Kreatívna Európa, Fondom na podporu umenia a hlavným mestom SR – Bratislavou.

EN:
Fero Király is a creator, interpreter and teacher. His artistic projects move freely between diverse forms of sonic art. Most often they are performances, installations, interpretations of contemporary music, or sonic reinterpretations of visual art. Király is also one of the founders of Cluster Ensemble, with which he co-authored several internationally acclaimed artworks: the best known of these include the album ‘Cluster Ensemble Plays Philip Glass’. His experimental-educational projects for children are equally singular. Recently he has focused on microtonality and live-coding. For NEXT 2020, Király prepared a special set created live with his favourite instrument – SuperCollider programming language.
Produced by A4 as part of the international collaborative project Re-Imagine Europe, co-funded by the Creative Europe Programme of the European Union, Slovak Arts Council and Bratislava – capital of SR.

The video was created also by volunteers, as part of a project supported by the European Solidarity Corps program.
Video vzniklo aj vďaka dobrovoľníkom, v rámci projektu podporeného z programu Európsky zbor solidarity.

Video: Daniel Kazankov & Myriam Reeve & Mireia Pla Mateu
Authors concept: Peter Dolník

Find us on:
A4:
Facebook : https://www.facebook.com/A4.priestor.sucasnej.kultury
Instagram : https://www.instagram.com/astvorka
Website: https://a4.sk/

NEXT Festival:
Facebook: https://www.facebook.com/nextfestival/
Instagram: https://www.instagram.com/festivalnext/
Website: https://nextfestival.sk
Twitter: https://twitter.com/festivalnext