10. apríla

Gosheven – Spatial Microtonal Guitar Quadrophonic Live Show (interview)

29/11/2018
A4 Priestor súčasnej kultúry
Gosheven performance

„Nepáči sa mi zvuk gitary a to, akým spôsobom ho ľudia využívajú.“ V histórii experimentálnej hudby poznáme niekoľko možností, ako sa vyhnúť klasickému zvuku gitary – nástroja, ktorý je dnes symbolom rockového mačizmu a obsedantnej virtuozity. Bálint Szabó razí taktiku alternatívneho ladenia, odkazujúc na pytagorejskú stupnicu, talianskych renesančných majstrov a minimalistickú tradíciu La Monte Younga. Jeho intímne denníkové skladby plynú pokojným tempom smerom k očakávanej apokalypse, ktorá je zahalená trpko-sladkým melancholickým oparom. Gosheven v nich podrýva a ohýba postavenie európskej hudobnej tradície, obchádza vyčerpanosť súčasného ladenia a inšpirácie nachádza v iných, viac či menej zabudnutých systémoch.
Na NEXT 2018 Gosheven odprezentoval svoj nový projekt pre kvadrofonickú zvukovú sústavu, ktorý je vyvrcholením jeho jesennej rezidencie v A4 v rámci Visegrad Artist Residency Program.

“I don’t like the sound of the guitar, and how people use it.” From the history of experimental music, we know of a number of ways to circumvent the traditional sound of the guitar – an instrument that has grown into a symbol of rock machismo and obsessive virtuosity. Bálint Szabó chooses the strategy of an alternative tuning, adverting to the Pythagorean scale, Italian Renaissance masters and the minimalist tradition of La Monte Young. His intimate, diary-like songs run their serene course toward a looming apocalypse, shrouded in a mist of bittersweet melancholia. Gosheven undermines and bends the status of the European musical tradition, sidesteps the staleness of contemporary tuning and draws inspiration from other, more or less forgotten systems. A personal story unfolds on the background of history, narrated by an epicene voice addressing every single attentive listener.
AT NEXT 2018, Szabó presented a new project for a quadraphonic sound system, which is the culmination of his autumn residency at A4 under the Visegrad Artist Residency Program.

————————————————————————————————————–

Video & editing: OZ Bjorn.

Nájdi nás na:
Facebook : https://www.facebook.com/A4.priestor.sucasnej.kultury/
Instagram : https://www.instagram.com/astvorka
Website: https://a4.sk/