22. februára

Inter-symmetric Workshop for children by Rian Treanor

28/11 & 05/12/2020
A4 – Priestor súčasnej kultúry
Inter-symmetric Workshop 1: Making drawings from sound to make a graphic score
Inter-symmetric Workshop 2: Making sounds from the graphic score

Dva workshopy pod vedením Riana Treanora so skupinou detí vo veku 10-11 rokov, venujúce sa vzťahu medzi obrazom a zvukom. Pomocou posluchových cvičení a hudobných aktivít účastníkov nabáda, aby hravo reagovali na svoje zvukové prostredie a vytvorili kresby, z ktorých sa neskôr stali vizuálne partitúry. Tie sa následne využili pri tvorbe skupinovej kompozície, ktorá spája tvar, farbu, štruktúru, pohyb, tonalitu a rýchlosť.
Rian Treanor je umelec a hudobný producent žijúci na severe Británie. Vo svojich zvukových projektoch nanovo interpretuje prienik klubovej kultúry, experimentálneho umenia a počítačovej hudby a prezentuje víziu hudobného sveta prepletených a roztrieštených prvkov. Treanorov zvuk sa vyznačuje decentrovanou rytmickou skladbou odkazujúcou na dynamiku garage houseu a techna, ako aj na tvorbu hnutia Fluxus a dadaisto. Od roku 2015 sa Treanor venuje najmä sólovým projektom, v ktorých rozvíja hudobné prostredia pre živú improvizáciu.

V rámci projektu medzinárodnej spolupráce Re-Imagine Europe, spolufinancovaného EU programom Kreatívna Európa a z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a hlavným mestom SR Bratislavou.

EN
Two workshops by Rian Treanor exploring the relationship between images and sound with a group of 10-11 year olds. Through a series of listening exercises and musical activities, participants were invited to playfully respond to their sonic environment, creating drawings that were turned into graphic scores. These were then used to create a new group based composition, forming connections between shape, colour, texture, movement, pitch, timbre and velocity.
Rian Treanor is an artist and producer based in the North of the UK. His sound practice re-imagines the intersection of club culture, experimental art and computer music, presenting an insightful and compelling musical world of interlocking and fractured components. Drawing upon his study with Lupo at Berlin’s Dubplates & Mastering, plus years spent curating the Enjoy artspace in Leeds, Treanor’s sound uses off centred rhythmic arrangements, referencing the dynamics of garage and techno as much as Fluxus and Dada cut-ups. Since 2015 Treanor has focused on his solo sound works, developing musical environments for improvisations within his live performances.

Produced by A4 as part of the international collaborative project Re-Imagine Europe, co-funded by the Creative Europe Programme of the European Union, Slovak Arts Council and Bratislava – capital of SR.

Interview & authors concept & video: Daniel Kazankov

Nájdi nás na / Find us on:
Facebook : https://www.facebook.com/A4.priestor​….
Instagram : https://www.instagram.com/astvorka​
Website: https://a4.sk/