29. decembra

John Richards + Dirty Electronics Workshop Ensemble (interview)

26-27/11/2019
A4 – Priestor súčasnej kultúry a Slovenský rozhlas / NEXT Fesival 2019
John Richards + Dirty Electronics Workshop Ensemble (workshop + performance)

John Richards explores the idea of Dirty Electronics that focuses on shared
experiences, ritual, gesture, touch and social interaction. He is primarily concerned
with the performance of large-group electronic music and DIY electronics. Dirty Electronics has been commissioned to create sound devices for various arts organisations and festivals and has released a series of hand-held synths on Mute Records.
During the shooting of The Sound is Innocent in the Slovak Radio Building, Dirty
Electronics occupied the corridors and basement of the building. An ad hoc group of
artists were amassed who become actors/performers in the film. Electronic
components and loudspeakers were scavenged from the film set made of discarded
technology. From these pickings, a sound system and instruments were built and
used to create a live performance that formed the basis for one of the distinct
chapters of the film.
At NEXT 2019, Richards performed with a group of artists participating in the Dirty Electronics Workshop happening just one day before the performance.
Produced by A4 as a part of a project of international cooperation Re-Imagine Europe, co-financed
by the program of EU Creative Europe and supported using public funding by Slovak Arts Council and Bratislava Autonomous Region.

//////////////////////////////////////

John Richards vo svojej tvorbe rozvíja ideu projektu Dirty Electronics, zameranú na zdieľanie zážitkov, rituály, gestá, dotyky a sociálnu interakciu. Zaoberá sa najmä vystúpeniami s veľkými skupinami a vlastnoručne navrhnutými a vyrobenými nástrojmi, ako aj vytváranie hudby pomocou elektronických prístrojov. Jeho diela posúvajú hranice medzi performanciou, elektronikou a grafickým dizajnom a majú transdisciplinárny aj spoločensko-politický rozmer. V minulosti Dirty Electronics na objednávky rôznych umeleckých organizácií a festivalov vytvorili viacero zvukových prístrojov a vydali tiež sériu vreckových syntetizátorov pod Mute Records.
Počas nakrúcania dokumentu The Sound is Innocent (Zvuk je nevinný) Dirty Electronics okupovali chodby a podzemie budovy Slovenského rozhlasu. Zozbierali náhodnú skupinu umelcov, ktorí sa následne stali hlavnými aktérmi/performermi vo filme. Na pľaci pozostávajúcom z vyhodenej aparatúry nachádzali súčiastky a reproduktory. Z tých potom postavili nástroje použité v živom vystúpení, ktoré je jednou z výrazných kapitol snímky.
Na festivale NEXT 2019, Richards vystúpil spolu so skupinou umelcov, ktorí sa účastnili workshop Diery Electronics, konajúci sa len deň pred samostným vystúpením.
V rámci projektu medzinárodnej spolupráce Re-Imagine Europe, spolufinancovaného EU programom Kreatívna Európa, Fondom na podporu umenia a Bratislavským samosprávnym krajom.

The video was created also by volunteers, as part of a project supported by the European Solidarity Corps program.
Video vzniklo aj vďaka dobrovoľníkom, v rámci projektu podporeného z programu Európsky zbor solidarity.

Video: Santiago Mejias
Authors concept: Peter Dolník
—————————————————————————————————————
Find us on:
Facebook : https://www.facebook.com/A4.priestor….
Instagram : https://www.instagram.com/astvorka
Website: https://a4.sk/

NEXT Festival:
Facebook: https://www.facebook.com/nextfestival/
Instagram: https://www.instagram.com/festivalnext/
Website: https://2019.nextfestival.sk
Twitter: https://twitter.com/festivalnext