05. marca

KIN (interview)

4/12/2020
A4 – Priestor súčasnej kultúry / NEXT Festival 2020: Subject to Change
KIN (performance live from A4)

KIN sú Štefan Szabó (elektrická gitara), Michaela Turcerová (alt a soprán saxofón) a Jakub Švejnar (bicie nástroje a perkusie). Trojica sa od kompozične uhladenejších foriem projektu Szaturma posunula k eklektickému štýlu, ktorý je inšpirovaný zvukom newyorského downtownu. Prvé asociáce nás môžu zaviesť k projektom Johna Zorna, či k súčasným minimalistickým kompozíciám Horse Lords. Charakteristickými rysmi sú tu dokonalá zohratosť, vôľa experimentovať a prekopávať vyprázdnené postupy jazzu.
V rámci projektu medzinárodnej spolupráce Re-Imagine Europe, spolufinancovaného z programu EU Kreatívna Európa, Fondom na podporu umenia a hlavným mestom SR – Bratislavou.

EN:
KIN are Štefan Szabó (electric guitar), Michaela Turcerová (alt and soprano saxophone), and Jakub Švejnar (drums and percussions). Having abandoned the compositionally tidier forms on their former project Szaturma, the trio moved toward a more eclectic style inspired by the sound of New York’s downtown. The readiest associations guide us to John Zorn or the recent minimal compositions of Horse Lords. Their performances are characteristic for perfect synergy and a will to experiment and revisit now-obsolete jazz formulas.
Produced by A4 as part of the international collaborative project Re-Imagine Europe, co-funded by the Creative Europe Programme of the European Union, Slovak Arts Council and Bratislava – capital of SR.

The video was created also by volunteers, as part of a project supported by the European Solidarity Corps program.
Video vzniklo aj vďaka dobrovoľníkom, v rámci projektu podporeného z programu Európsky zbor solidarity.

Video: Daniel Kazankov & Myriam Reeve & Mireia Pla Mateu
Authors concept: Peter Dolník

Find us on:
A4:
Facebook : https://www.facebook.com/A4.priestor.sucasnej.kultury
Instagram : https://www.instagram.com/astvorka
Website: https://a4.sk/

NEXT Festival:
Facebook: https://www.facebook.com/nextfestival/
Instagram: https://www.instagram.com/festivalnext/
Website: https://nextfestival.sk
Twitter: https://twitter.com/festivalnext