26. júna

KRAA #6: Festival skutočne súčasnej hudby

16/3/2019
A4 Priestor súčasnej kultúry
KRAA #6: Festival skutočne súčasnej hudby

“KRAA” je festival novej slovenskej tvorby, s tak trochu ironickým (a trochu úprimným) podnázvom “festival skutočne súčasnej hudby”. Ide o každoročný zraz domácej experimentálnej scény, ktorý býva divokým koncertným kolotočom krátkych setov, vždy s inými projektami. Štýlové servítky bokom, tu sa ničomu zábrany nekladú.

Na tomto ročníku vystúpili umelci: Adam Dekan, D. Kordík / M. Matejka / M. Tóth; Dominik Suchý, Fero Király, Krajné Čierno, Swag Ensemble, Tigris Argentum, Tomáš Prištiak, Veronika Škutková a Kamilé Čekauskaité.

V rámci projektu medzinárodnej spolupráce Re-Imagine Europe, kofinancovaného programom EU Kreatívna Európa a podporeného z verejných zdrojov z Fondu na podporu umenia.

//////////////////////////////////

“KRAA” is a long spring night festival of Slovak musical creations with a slightly ironic (but also slightly truthful) subtitle “festival of truly contemporary music”. KRAA is the reunion of local experimental music scene and a wild concert carrousel of short sets of various projects each year. Style boxes are non existent this evening – nothing is prohibited and everything is allowed.

This year line-up: Adam Dekan, D. Kordík / M. Matejka / M. Tóth; Dominik Suchý, Fero Király, Krajné Čierno, Swag Ensemble, Tigris Argentum, Tomáš Prištiak, Veronika Škutková a Kamilé Čekauskaité.

Produced by A4 as a part of Re-Imagine Europe project, co-funded by the Creative Europe programme of the European Union and supported using public funding by Slovak Arts Council.

_____________________________________________________
Nájdi nás na / Find us on:
Facebook : https://www.facebook.com/A4.priestor.sucasnej.kultury/
Instagram : https://www.instagram.com/astvorka
Website: https://a4.sk/