23. marca

LESS: Language Exercises for Sonic Spaces (interview)

28/11/2019
A4 – Priestor súčasnej kultúry / NEXT Festival 2019
LESS: Language Exercises for Sonic Spaces (performance)

LESS (Chaosdroid – Amalia Roxana Filip a Boris Vitázek) pripravili novú audiovizuálnu performance na objednávku festivalu NEXT 2019.
Language exercises for sonic spaces (LESS) – jazykové cvičenia pre zvukové priestory začali ako experiment pre futurologický kongres, so zámerom spojiť zvuk, vizuálnu a virtuálnu realitu v hravom skúmaní hovoreného a nehovoreného jazyka či jazykov. Témou počas NEXTu bolo chápanie cudzieho, nepoznaného a nepreniknuteľného.Sú dve bytosti hovoriace rôznymi jazykmi schopné si vzájomne vyjadriť svoje myšlienky a emócie? Alebo ostanú v zajatí zvukov slov?
V rámci projektu medzinárodnej spolupráce Re-Imagine Europe, spolufinancovaného EU programom Kreatívna Európa, Fondom na podporu umenia a Bratislavským samosprávnym krajom.

//////////////////////////

LESS (Chaosdroid – Amalia Roxana Filip and Boris Vitázek) performed a new audiovisual performance commissioned by the NEXT Festival 2019.
Language exercises for sonic spaces (LESS) started as an experiment for a futurological congress. Its aim is to merge sound, visuals and virtual reality in a playful exploration of spoken and unspoken language(s). The topic explored at NEXT were understanding the alien, the unmet and the unfathomable. Can two beings talking different languages manage to convey their thoughts and emotions to each other? Or do they remain trapped in the forms of word-sounds?
Produced by A4 as a part of a project of international cooperation Re-Imagine Europe, co-financed
by the program of EU Creative Europe and supported using public funding by Slovak Arts Council and Bratislava Autonomous Region.

The video was created also by volunteers, as part of a project supported by the European Solidarity Corps program.
Video vzniklo aj vďaka dobrovoľníkom, v rámci projektu podporeného z programu Európsky zbor solidarity.

Video: Debora Pastirčáková & Santiago Mejías
Authors concept: Peter Dolník
—————————————————————————————————————
Find us on:
Facebook : https://www.facebook.com/A4.priestor….
Instagram : https://www.instagram.com/astvorka
Website: https://a4.sk/

NEXT Festival:
Facebook: https://www.facebook.com/nextfestival/
Instagram: https://www.instagram.com/festivalnext/
Website: https://2019.nextfestival.sk
Twitter: https://twitter.com/festivalnext